Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Förslag från EU-kommissionen om bättre villkor för personer som arbetar via digitala arbetsplattformar

EU-kommissionen har föreslagit en rad åtgärder för att förbättra arbetsvillkoren för plattformsarbete och stödja en hållbar tillväxt för digitala arbetsplattformar i EU.

graphic showing a laptop with graphs and a magnifying glass

iStock photo Getty Images plus