Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Kommissionen inrättar ett centrum för digitalt bevarande av kulturarvet och lanserar projekt till stöd för digital innovation i skolor

I veckan lanserade kommissionen ett europeiskt kompetenscentrum för att bevara och bevara det europeiska kulturarvet. Centrumet, som kommer att arbeta under en treårsperiod, har beviljats upp till 3 miljoner euro från Horisont 2020-programmet. Den kommer att inrätta ett gemensamt digitalt område för bevarande av kulturarvet och ge tillgång till databaser, metadata, standarder och riktlinjer.

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare i Italien samordnar gruppen med 19 stödmottagare från 11 EU-medlemsstater, Schweiz och Moldavien. I dag har kommissionen också inlett två projekt för att stödja digital utbildning, till ett värde av upp till 1 miljoner euro vardera, genom Horisont 2020. Det första projektet, Mensi, är inriktat på mentorskap för skolförbättring och kommer att pågå fram till februari 2023. Mensi har som mål att mobilisera 120 skolor i 6 medlemsstater (Belgien, Tjeckien, Kroatien, Italien, Ungern och Portugal) och Storbritannien för att främja digital innovation, särskilt i små skolor eller på landsbygden och för socialt missgynnade elever. Det andra projektet, iHub4Schools, kommer att pågå fram till juni 2023 och kommer att påskynda den digitala innovationen i skolorna tack vare inrättandet av regionala innovationsnav och en mentorsmodell. 600 lärare i 75 skolor kommer att delta och naven kommer att inrättas i 5 länder (Estland, Litauen, Finland, Storbritannien och Georgien). Italien och Norge kommer också att omfattas av mentorsprogrammet.