Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Programmet för ett digitalt Europa: Kommissionen inleder ansökningsomgångar för att investera 200 miljoner euro i digital teknik

Kommissionen har inlett den tredje omgången ansökningsomgångar för programmet för ett digitalt Europa, till ett värde av 200 miljoner euro, inom ramen för arbetsprogrammen för 2021–2022.

slide showing four people holding electronic devices and text Digital Europe Programme

European Commission

Ansökningsomgångarna är öppna för företag, offentliga förvaltningar och andra enheter från EU:s medlemsstater, Efta/EES-länderna och associerade länder. Denna finansiering kommer att innebära en investering på 170 miljoner euro i dataområden, utveckling av en plattform för artificiell intelligens (AI) för att ge företag och offentliga förvaltningar enkel tillgång till tillförlitliga AI-verktyg i Europa, infrastruktur för moln samt investeringar i specialiserade utbildningsprogram på området avancerad digital teknik. Tidsfristen för dessa ansökningsomgångar är den 24 januari 2023. En ny ansökningsomgång är också öppen för europeiska digitala innovationsknutpunkter med ytterligare 30 miljoner euro. Nav som är belägna runt om i Europa kommer att stödja privata företag, inklusive små och medelstora företag och uppstartsföretag, och den offentliga sektorn i deras digitala omvandling.  Deadline är den 16 november 2022. Mer information om hur man ansöker om bidrag för dessa ansökningsomgångar finns på nätet. Ytterligare ansökningsomgångar inom arbetsprogrammet för 2021–2022 kommer att offentliggöras under de kommande veckorna.