Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Rättsakten om digitala marknader: EU-kommissionen välkomnar politisk överenskommelse om regler för rättvisa och öppna digitala marknader

EU-kommissionen välkomnar den snabba politiska överenskommelse som Europaparlamentet och EU-länderna nådde i går om rättsakten om digitala marknader.

graphic showing interconnected digital icons

iStock photo Getty images plus

Överenskommelsen nåddes drygt ett år efter att EU-kommissionen lade fram förslaget till förordning, som är ett av de första initiativen i sitt slag att på ett heltäckande sätt reglera de största digitala företagens grindvaktsmakt.

Fullständigt pressmeddelande

PM