Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Desinformation: Kommissionen välkomnar nya potentiella undertecknare av uppförandekoden och rekommendationer för en stark övervakningsram

Kommissionen välkomnar ytterligare 16 potentiella undertecknare som ansluter sig till utarbetandet av den förstärkta uppförandekoden om desinformation och de 10 rekommendationerna från den europeiska gruppen av regleringsmyndigheter för audiovisuella medietjänster (Erga) som lades fram den 15 november för att göra den till en stark övervakningsram baserad på kommissionens vägledning.

graphic showing a hand holding a magnifying glass over a newspaper and the word disinformation

iStock photo Getty Images plus

Věra Jourová, vice ordförande med ansvar för värden och öppenhet, sade:

Jag välkomnar alla nya undertecknare ombord. Det enda sättet att bekämpa desinformation är att samarbeta: det civila samhället, företagen och tillsynsmyndigheterna. Vi behöver en reviderad kod mot desinformation, med en stark övervakningsram som bygger på resultatindikatorer. Det är nu upp till de nuvarande och blivande undertecknarna att leverera. Den enda kod som vi kommer att godta är en stark och ambitiös kod som genomför vår vägledning fullt ut och åtgärdar dess nuvarande brister.

Thierry Breton, kommissionsledamot med ansvar för inre marknaden, tillade följande:

Det finns bara ett sätt att effektivt bekämpa desinformation: alla grupper som arbetar tillsammans för att uppnå detta gemensamma mål. Jag lovordar de nya partner som ansluter sig i dag: den visar en verklig vilja att engagera sig och göra meningsfulla åtaganden i sig själva. I takt med att förhandlingarna om rättsakten om digitala tjänster fortskrider snabbt ser jag fram emot ett gott samarbete mellan både befintliga och nya signatärer för att se till att den nya koden är klar innan de nya reglerna antas.

 Ergas rekommendationer, inklusive en detaljerad analys av det månatliga programmet för övervakning av desinformation om covid-19, kommer att bidra till en robust övervakning av den förstärkta uppförandekoden. Kommissionen förväntar sig att undertecknarna ska bygga på dessa rekommendationer och involvera Erga i utarbetandet av koden, särskilt när det gäller övervakningen av uppförandekoden.

Kommissionen välkomnar Twitch, Adobe, Havas, The Bright App, Neeva, Reportrar utan gränser, VOST Europe, Nederländska organisationenför tillämpad vetenskaplig forskning (TNO), Maldita, PagellaPolitica, Demagog, MediaMath, Integral Ad Science, GARM-initiativet, Crisp Thinking och Newsback som nya potentiella undertecknare av uppförandekoden. Detta utvidgade deltagande kommer att göra den nya uppförandekoden till ett effektivare instrument för att bekämpa desinformation. 

Närmare upplysningar