Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

EU och Republiken Korea bekräftar sitt partnerskap för en inkluderande och motståndskraftig digital omvandling

EU och Sydkorea höll det andra mötet i rådet för digitalt partnerskap i Bryssel. Rådet leddes gemensamt av Thierry Breton, kommissionsledamot med ansvar för den inre marknaden, och Koreas minister för vetenskap och informations- och kommunikationsteknik, dr Lee Jong-Ho.

EU and Republic of Korea reaffirm their partnership for an inclusive and resilient digital transformation

Under ministermötet bekräftade EU och Korea sitt åtagande att samarbeta inom viktig digital teknik till förmån för medborgare och ekonomier. De utvärderade de framsteg som gjorts sedan det första rådet för digitalt partnerskap och enades om en förteckning över viktiga områden för ytterligare samarbete. EU och Korea enades om att fortsätta samarbetet om halvledare, 5G och därefter, kvantteknik, plattformar, artificiell intelligens (AI) samt cybersäkerhet, och definierade andra samarbetsområden, såsom nätverkskonnektivitet.

 

Läs hela pressmeddelandet.

 

Läs mer om EU:s internationella förbindelser inom ramen för den digitala politiken