Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

EU och Singapore lanserar digitalt partnerskap

I dag stärker EU och Singapore sitt samarbete som strategiska partner.

Singapore Skyline and view of Marina Bay at twilight

iStock photo Getty images plus

Efter tillkännagivandet av ett nytt digitalt partnerskap mellan EU och Singapore av kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och premiärminister Lee vid toppmötet mellan EU och Asean i december 2022 undertecknade Thierry Breton, kommissionsledamot med ansvar för den inre marknaden och Singapores industri- och handelsminister S Iswaran, ett digitalt partnerskap som kommer att stärka samarbetet mellan EU och Singapore på områden för digital teknik. Verkställande vice ordförande Valdis Dombrovskis och minister Iswaran undertecknade också principer för digital handel. Principerna är ett viktigt resultat av det digitala partnerskapet och syftar till att underlätta det fria flödet av varor och tjänster i den digitala ekonomin, samtidigt som integriteten upprätthålls.

Fullständigt pressmeddelande

Related content

Digitalt partnerskap mellan EU och Singapore

Policy and legislation | 01 februar 2023

Med utgångspunkt i det gemensamma arbetet inom ramen för frihandelsavtalet mellan EU och Singapore håller EU och Singapore på att upprätta ett digitalt partnerskap för att föra in det starka bilaterala handelspartnerskapet i den digitala sfären.