Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

EU:s sammanhållningspolitik: Över 1.5 miljon EU-finansierade projekt tillgängliga på ny offentlig plattform

Kommissionen lanserade veckan Kohesio, en offentlig onlineplattform som samlar in all information om över 1.5 miljoner projekt i alla 27 medlemsstater som finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Sammanhållningsfonden och Europeiska socialfonden (ESF) sedan 2014.

graphic showing a person with a Virtual Reality set and a laptop with data displayed and in the background a village in the mountains

European Commission

Det är första gången en så omfattande plattform med projektdata skapas och görs tillgänglig på alla EU-språk och för alla. Vid etableringen av plattformen har det krävts ett nära samarbete med förvaltningsmyndigheterna i de olika medlemsländerna och regionerna, eftersom sammanhållningsprojekten förvaltas av dessa myndigheter.

Fullständigt pressmeddelande

Kohesio-plattformen

8:e sammanhållningsforumet