Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

EU ligger vid gränsen för kvantteknisk upptäckt med flaggskeppet kvantteknik som ger de första resultaten

Kommissionen har offentliggjort en rapport om inledningsfasen av flaggskeppet för kvantteknik, nämligen dess inledande treårsfas 2018–2022.

graphic illustration of quantum technology with text the EU's Quantum Technologies Flagship

European Commission

Stöd har getts till 24 projekt i 31 europeiska länder inom kvantkommunikation, databehandling, simulering, avkänning och metrologi samt grundläggande kvantvetenskap. För både flaggskeppsinitiativet och QuantERA, som stöder kvantforskning i 31 europeiska länder, har EU finansierat kvantforskning med över 175 miljoner euro sedan 2016.

Under uppbyggnadsfasen togs också viktiga steg mot att få ut kvantforskningen från laboratoriet till kommersiella tillämpningar: 25 nystartade företag har bildats, däribland nystartade kvantdatorföretag, och 105 patent har lämnats in, varav 64 redan har beviljats.

Resultaten av dessa projekt är till exempel världsregister inom kvantkommunikation, vilket lägger grunden för ett säkert, snabbare än lätt informationsutbyte i framtiden och demonstrationer av kvantdriven avbildning som kommer att bli tusentals gånger mer exakta än i dag. Som sådana visar de på kvantteknikens potential att göra snabbare och mer exakta diagnoser och spåra effekterna av medicinska behandlingar på molekylär nivå, vilket ger läkare nya värdefulla insikter. eller tillhandahållande av överföring av känslig information med ett mycket starkt skydd mot hackningsförsök, vilket möjliggör säker överföring av uppgifter såsom patientjournaler, finansiella transaktioner och kommunikation på hög nivå mellan regeringar, i enlighet med gällande regler.

Resultaten av de projekt som finansierades under den första upptrappningsfasen av flaggskeppet för kvantteknik var resultatet av samarbete mellan 1,654 forskare och 236 organisationer som deltog i flaggskeppsinitiativet, som har offentliggjort 1,313 vetenskapliga rapporter (varav ytterligare 223 håller på att ses över).

Utöver en genomgång av de framgångsrika resultaten av flaggskeppsprojektets kvantforskningsprojekt görs i rapporten en bedömning av de viktigaste lärdomar som dragits när flaggskeppsprojektets nästa fas kommer igång.

Flaggskeppsinitiativet kommer att vara avgörande för att uppnå de mål som anges i kommissionens meddelande Digital kompass 2030: den europeiska vägen in i det digitala decenniet av den 9 mars 2021, som nu genomförs genom det politiska programmet för det digitala decenniet: senast 2030 bör EU ligga i framkant när det gäller kvantkapacitet. Kommissionen kommer att fortsätta att stödja flaggskeppsinitiativet under perioden 2021–2027 med finansiering på minst 500 miljoner euro inom ramen för Horisont Europa-programmet.

Närmare upplysningar