Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikation

EU:s internetforum välkomnar nya medlemmar för att bekämpa skadligt och olagligt innehåll på nätet

Den 4 juni 2024 träffades EU:s internetforum (EUIF) för att utöka sitt medlemskap. Amazon, SoundCloud, Mistral AI, DailyMotion och Institute for Strategic Dialogue - en civilsamhällesorganisation - har blivit medlemmar i EU Internet Forum.

De har anslutit sig till 17 digitala företag som redan ingår i forumet, tillsammans med medlemsstaterna, EU-institutionerna, EU-byråerna, det globala internetforumet om terrorismbekämpning och FN:s centrum för terrorismbekämpning. De kommer därför att aktivt bidra till att ta itu med de utmaningar som förekomsten av skadligt och olagligt innehåll på nätet innebär.  

Att hålla internet fritt från olagligt och skadligt innehåll är avgörande i kampen mot terrorister, kriminella grupper, barnmisshandlare och andra grupper som är inblandade i skadlig och olaglig verksamhet. Under hela denna mandatperiod har kommissionen genomfört strategin för säkerhetsunionen, sitt program för terrorismbekämpning och EU:s strategi för att bekämpa organiserad brottslighet. Detta har gjort det möjligt att vidta konkreta åtgärder för att bekämpa terrorism i alla dess former, både online och offline. Kommissionen har särskilt arbetat för ett säkrare Internet och har antagit ett antal initiativ på detta område, bland annat förordningen om terrorisminnehåll online. Enligt lagstiftningen om digitala tjänster ska plattformarna vidta åtgärder för att bekämpa spridning av olagligt innehåll online. Kommissionen har inlett flera formella förfaranden enligt lagstiftningen om digitala tjänster, särskilt mot X och Meta, med koppling till farhågor om olagligt innehåll.  

Kommissionen fortsätter att arbeta med digitala företag i EU:s internetforum för att bekämpa våldsamma extremisters och terroristers missbruk av internet. EU:s internetforum, som lanserades av kommissionen i december 2015, bekämpar missbruk av internet för våldsbejakande extremistiska ändamål och terroriständamål, sexuella övergrepp mot barn på nätet, narkotikahandel och människohandel på nätet.

EUIF har bidragit till utvecklingen av konkreta riktlinjer och verktyg och har tagit flera initiativ för att bekämpa skadligt och olagligt innehåll på nätet.  

Läs mer om tillsynen av de utsedda mycket stora onlineplattformarna och sökmotorerna.