Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

EU stöder gränsöverskridande journalistik med 8 miljoner euro

Sju konsortier av nyhetsorganisationer kommer att få EU-stöd till gränsöverskridande projekt som syftar till att stärka nyhetsmediesektorn.

hands hovering over laptop computer

© image by littlehenrabi Getty/iStock

Sju projekt har valts ut efter den första ansökningsomgången för journalistpartnerskap 2021, som en del av det NEWS-initiativ som tillkännagavs i handlingsplanen för medier och audiovisuella medier.

De 7 projekten för partnerskap för journalistik kommer att finansieras av Kreativa Europa. Deras övergripande syfte är att ta itu med de strukturella utmaningar som nyhetsmediesektorn står inför och hjälpa medierna att bli starkare inför den digitala omställningen och den ökade konkurrensen. De sammanför flera nyhetsmedieorganisationer för att inrätta sektorsövergripande nätverk för yrkesverksamma inom mediebranschen och fokusera på samarbetsbaserad företagsomvandling och/eller journalistiska samarbetsprojekt. Vinnarna valdes ut av oberoende experter som utvärderade 32 förslag från hela Europa.

Věra Jourová, vice ordförande med ansvar för värden och öppenhet, sade:

Från utbildning om säkerhet till bidrag till lokala medier syftar dessa projekt till att stödja journalister med fokus på gränsöverskridande samarbete. Det är första gången någonsin som EU stöder sådana journalistiska partnerskap. Och det är inte sista gången. Vi vill investera minst 75 miljoner euro i liknande projekt senast 2027. Vi intensifierar insatserna, både när det gäller finansiering och lagstiftning, för att stödja mediernas frihet och mångfald, eftersom det handlar om våra demokratiers hälsa.

Kommissionären för den inre marknaden, Thierry Breton, tillade: 

”Mediernastår inför aldrig tidigare skådade utmaningar, bland annat sjunkande intäkter, påskyndad digital omställning samt hot mot mediepluralism och oberoende. Med EU:s stöd på 8 miljoner euro som tillkännagavs i dag främjar vi samarbete mellan journalister och medieföretag för att hjälpa dem att förnya sig, testa nya format, bygga upp nya färdigheter och därmed stärka deras motståndskraft.

Fullständigt pressmeddelande.