Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikation

Europeiska utmärkelsen för främjande av företagande 2021 (EEPA): Finnova Foundation tilldelades tack vare projektet för bekämpning av skogsbränder

Finnova Foundation och projektet Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO vann European Enterprise Promotion Award 2021 för att genomföra världens första accelerator/inkubator med inriktning på skogsbränder.

photo of the EEPA winner certificate

European Enterprise Promotion Award 2021 (EEPA) for supporting the internationalisation of business

Den 15:e upplagan av EEPA:s prestigefyllda European Business Promotion Awards ägde rum i Portoroz (Slovenien) den 15–17 november 2021, vilket sammanföll med det slovenska europeiska ordförandeskapet. Med upp till 6 kategorier erkände och belönade gala-priset ”European Entreprise Promotion and Small and Mid-Caps” initiativ som undantagsvis stöder och främjar entreprenörskap och som ökar medvetenheten om den roll som nystartade företag, små och medelstora företag och företag spelar i den europeiska sociala och innovativa strukturen.

Europeiska kommissionen har i partnerskap med Regionkommittén delat ut CILIFO-projektet som leds av Junta de Andalucía, tack vare medarrangören Finnova Foundation – till EU-priset i kategori 4: ”Stöd till internationalisering av företag”. Som finansieras genom Interreg POCTEP Spanien-Portugal 2014–2020 och som har en budget på 24.6 miljoner euro, har Cilo-projektet och Eruf-projektet Felecep (5.6 miljoner euro) den största budgeten för förebyggande och utrotning av skogsbränder i Europeiska unionen. Tack vare det offentlig-privata partnerskap för öppen innovation som leddes av Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible har det varit möjligt att genomföra den första acceleratorn/inkubatorn över hela världen med inriktning på skogsbränder – Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO.

Direktören för kemikalier, livsmedel, detaljhandel och hälsa vid GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag, Kristin Schreiber, säger: ”Jag är stolt över att ha varit juryn för dessa priser under de senaste 6 åren. Dessa projekt fortsätter att inspirera mig och jag är imponerad av deras framgångar. Detta är den insats som många människor och nationella samordnare för den europeiska grannskapspolitiken gör. I år hade vi totalt 204 samordnare bland 28 deltagande länder. ”

Finnova stiftelsens vd Juan Manuel Revuelta, en partner som deltog i den officiella prisutdelningen, stärkte projektets åtagande att expandera till andra regioner. Under sitt anförande sade Revuelta: ”Vi står inför den största utmaningen med mänskligheten – klimatförändringarna. Varje år bränns 400 miljoner hektar skog, vilket motsvarar 3 % av planetens yta. Därför anordnade vi för en vecka sedan ett evenemang vid COP26 tillsammans med kommissionen och FN i Glasgow för att presentera detta projekt, där vi lovar att skapa gröna jobb och bidra till begränsning av och anpassning till klimatförändringarna. Detta pris uppmuntrar oss att utvidga nätverket av innovationscentrum i Medelhavsområdet, Atlanten, Östersjön, Atlanten, makaronesiska områden, Donauområden osv. genom att optimera återhämtningsmedlen för Next Generation EU och de som vi har under denna period 2021–2027, såsom Life eller Horisont Europa, EuroClima och trepartssamarbete (internationell räckvidd). ”

Projektet har för närvarande enheter som är tillämpliga i Life-programmen inom Europeiska unionen, med 32 påskyndade enheter på europeisk nivå och 2 på interkontinental nivå (Mexiko och Brasilien). För att bidra till kunskapsöverföringen ger Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO alla berörda parter tillgång till enkatalog över innovativa lösningar,där upp till 24 påskyndade företag visas med sin teknik.

Närmare upplysningar