Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Europeiska rättsakten om mediefrihet Kommissionen inleder ett offentligt samråd

I veckan offentliggjorde kommissionen ett öppet offentligt samråd om den kommande europeiska rättsakten om mediefrihet, ett banbrytande initiativ som ordförande Ursula von der Leyen tillkännagav i sitt tal om tillståndet i unionen 2021 för att skydda mediernas mångfald och oberoende på EU:s inre marknad.

photo of a  journalist holding microphones and taking notes

iStock photo Getty Images plus

Detta kommer som en följd av en inbjudan att inkomma med synpunkter som offentliggjordes den 21 december 2021 och som beskriver initiativets huvudsyften, möjliga alternativ och konsekvenser.

EU-kommissionens vice ordförande Věra Jourová som ansvarar för värden och öppenhet har följande kommentar:

Medierna är en av demokratins grundpelare. Men i dag är denna pelare håller på att gå sönder, med försök från regeringar och privata grupper att sätta press på medierna. Därför kommer kommissionen att föreslå gemensamma regler och skyddsåtgärder för att skydda mediernas oberoende och mångfald. Journalister bör kunna utföra sitt arbete, informera allmänheten och ställa makten till svars utan rädsla eller förmån. Vi håller nu ett brett samråd för att komma fram till det bästa förslaget.

Kommissionären för den inre marknaden, Thierry Breton, tillade: 

Vi måste se till att de europeiska medierna förblir oberoende, innovativa och hållbara och fungerar utan omotiverad inblandning i deras verksamhet, vare sig den är privat eller offentlig. I dag inleder vi vårt samråd om den kommande lagen om mediefrihet: vi vill höra dina synpunkter och utforska era lösningar för en motståndskraftig mediemarknad som ger medborgarna mångsidig och tillförlitlig information.

Fullständigt pressmeddelande