Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikation

Europeiska veckan för aktivt och hälsosamt åldrande 2022

Europeiska veckan för aktivt och hälsosamt åldrande (EWAHA) sammanför partner från hela Europa som har ett intresse av att främja och stödja ett hälsosamt åldrande och ta vara på de möjligheter som Europas åldrande befolkning innebär i vår digitala värld.

Bild av hus på en gata som förbiser en kanal i Gdansk, Polen. Grafik lyder ”The European Week of Active and Healthy Ageing Ageing 18–20 oktober Gdansk Poland”.

Efter 2 framgångsrika nätutgåvor äger den tredje upplagan av Europeiska veckan för aktivt och hälsosamt åldrande rum i Gdansk, Polen, den 18–20 oktober.  Evenemanget bygger på de 10 år som kommissionen har gett stöd till programmet AAL ( Active and Assisted Living Programme).

Europeiska veckan för aktivt och hälsosamt åldrande samlar partner från hela Europa som har ett intresse av att främja hälsosamt åldrande och ta vara på de möjligheter som Europas åldrande befolkning innebär i vår digitala värld.

Marco Marsella (kommissionen, GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik) välkomnade publiken vid öppningsceremonin vid Europeiska solidaritetscentrumet i Gdansk.

Evenemanget samlar viktiga projekt för IT-stöd i boende och företrädare för berörda parter som svarar på utmaningen att omsätta den snabbt föränderliga teknikens potential i stöd till lösningar för åldrande i vår digitala värld. Digital teknik och data håller på att förändra vårt samhälle och hälso- och sjukvårdssektorn kommer inte att vara ett undantag. Ambitionen är att utnyttja hälsodata och digital innovation för att se till att Europa fortsätter att vara världsledande inom morgondagens människodrivna hälso- och sjukvård och sociala omsorg.

I dag har AAL-programmet blivit ett erkänt varumärke i Europa. Den spelar en viktig roll när det gäller att utnyttja den digitala omvandlingen för åldrande på ett bra sätt och omsätta potentialen hos digital teknik och digitala data i konkreta effekter för européerna. Och, vilket är viktigare, har den skapat ett unikt aktivt nätverk av experter och intressenter som utbyter kunskap och lyfter fram innovation om aktivt och hälsosamt åldrande.

Europeiska kommissionen är fast besluten att fortsätta att stödja denna satsning och se till att digital innovation för ett aktivt och hälsosamt åldrande gör skillnad i européernas liv.

Program och mer information om evenemanget finns på nätet.

En holistisk systemomvandling som inbegriper samarbete mellan institutionella, sektoriella och geografiska silor är avgörande för att man ska kunna ta vara på de möjligheter som Europas åldrande befolkning innebär i vår digitala värld.