Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

#EuropeDay 2022: avslutande av konferensen om Europas framtid och Europaåret för ungdomar

Den 29–30 april sammanträdde plenarsessionen i konferensen om Europas framtid för sista gången och godkände 49 detaljerade förslag som omfattar en rad olika ämnen, från klimatförändringar till hälsa, migration och EU runt om i världen.

photo of a child carrying a European flag

iStock photo Getty images plus

Detta följer på en exceptionell ettårig resa med diskussioner, överläggningar och samarbete mellan medborgare i hela Europa om vilken typ av Europa de vill leva i (mer information finns i detta pressmeddelande).

Nästa steg kommer att äga rum i Strasbourg den 9 maj, årsdagen för Schumandeklarationen, som lade grunden för vad som nu är Europeiska unionen. Med tanke på Rysslands omotiverade militära aggression mot Ukraina är Europadagen 2022 ett ännu viktigare tillfälle att bekräfta vårt engagemang för fred, visa vår enighet och solidaritet med Ukraina och det ukrainska folket och försvara universella värden såsom frihet och demokrati i en regelbaserad världsordning.

Eftersom Europaåret för ungdomar 2022 lyfter fram unga européer och konferensen om Europas framtid har stärkt medborgarnas röst är den 9 maj ett lägligt tillfälle att diskutera de utmaningar som européerna står inför i dag.

I Strasbourg, med anledning av Europadagen, efter det sista plenarsammanträdet som ägde rum förra helgen, kommer en rapport om resultatet av konferensen att läggas fram för Europaparlamentets talman, rådets ordförande och kommissionens ordförande.

På Europadagen bjuder EU-institutionerna in en rad aktiviteter på nätet och på plats, både i medlemsstaterna och i hela världen. För att besöka institutionerna kommer lördagen den 7 maj i Bryssel, måndagen den 9 maj i Luxemburg och söndagen den 15 maj i Strasbourg. Dessutom kommer besökarna att kunna göra ett virtuellt besök vid EU-institutionerna. Testa dina kunskaper om EU, följ direktsända evenemang på nätet och ta reda på vad som görs för att göra Europa säkrare, grönare, hälsosammare och mer digitalt för kommande generationer. All information om Europadagen 2022 finns på en interinstitutionell plattform för Europadagen och i faktabladet.

Närmare upplysningar

Konferens om Europas framtid – konferensens plenarförsamling

49 utkast till förslag från konferensen om Europas framtid

Europadagen 2022 vid Europeiska kommissionen den 7 maj