Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Verkställande vice ordförande Vestager och vice ordförande Schinas vid det internationella cybersäkerhetsforumet i Lille

Margrethe Vestager, verkställande vice ordförande med ansvar för ett Europa rustat för den digitala tidsåldern, och Margaritis Schinas, vice ordförande med ansvar för säkerhetsunionen, deltar i det internationella cybersäkerhetsforumet i Lille, Frankrike fram till den 9 juni.

graphic showing an integrated circuit with a lock above

iStock photo Getty Images plus

Forumet är ett av de viktigaste evenemangen i Europa om cybersäkerhet som samlar yrkesverksamma inom cybersäkerhet i Europa och berörda parter för att diskutera den senaste utvecklingen på området och utbyta åsikter. Verkställande vice ordförande Vestager har i dag deltagit i en intervju i ett skede där hon lyfte fram EU-åtgärder som syftar till att öka förtroendet för teknik och motståndskraftiga IKT-leveranskedjor i den nuvarande geopolitiska säkerhetssituationen. Vice ordförande Schinas kommer att hålla forumets avslutningsanförande i morgon, med fokus på cybersäkerhet som en viktig del av vår livsstil, både online och offline, och behovet av att ta itu med de fysiska och digitala säkerhetshoten på ett smidigt sätt som en del av den europeiska säkerhetsunionen.

Diskussionerna vid forumet kommer också att inriktas på de EU-lagstiftningsinitiativ som medlagstiftarna har slutfört och enats om under de senaste månaderna, bland annat de nya reglerna om cybersäkerhet i nätverks- och informationssystem (NIS2-direktivet), rättsakten om digitala tjänster och rättsaktenom digitala marknader, samt kommissionens förslag om en tillförlitlig och säker digital identitet och åtgärder för en rättvis och innovativ dataekonomi (dataakten). För första gången finns det europeiska kompetensnätverket och kompetenscentrumet för cybersäkerhet som inrättades för att genomföra relevanta delar av programmet för ett digitalt Europaoch Horisont Europa under EU:s paviljong i Lille. 

Närmare upplysningar

Internationellt cybersäkerhetsforum

Säkerhetsunionen