Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

De första ansökningsomgångarna inom programmet för ett digitalt Europa inleds inom digital teknik och europeiska digitala innovationsknutpunkter

I veckan tillkännagav kommissionen de första ansökningsomgångarna inom ramen för programmet för ett digitalt Europa. Detta följer på antagandet av arbetsprogrammen genom vilka nästan 2 miljarder euro anslås till investeringar som syftar till att främja den digitala omställningen.

logo of the Digital Europe Programme

Ansökningsomgångarna är öppna för företag, organisationer och offentliga förvaltningar i EU:s medlemsstater samt för enheter från andra länder som är associerade till programmet för ett digitalt Europa.

Dessa bidrag kommer att inriktas på investeringar på över 415 miljoner euro i infrastruktur från moln till kanten, dataområden, artificiell intelligens (AI), kvantkommunikationsinfrastruktur, för att främja människors digitala färdigheter, och projekt som främjar ett säkrare internet, bekämpar sexuella övergrepp mot barn och desinformation fram till slutet av 2022.

Den första ansökningsomgången är också öppen för inrättande och utbyggnad av nätverket av europeiska digitala innovationsknutpunkter (EDIH). Dessa nav kommer att stödja privata företag, inbegripet små och medelstora företag och nystartade företag, och den offentliga sektorn i deras digitala omvandling.  

Mer information om ansökningar om bidrag inom ramen för denna förslagsinfordran