Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Bärbara datorer för Ukraina: nytt initiativ för att samla in teknisk utrustning för ukrainska skolor, sjukhus och offentliga tjänster

Tillsammans med Ukrainas ministerium för digital omvandling och DigitalEurope, en europeisk organisation som företräder industrin för digital teknik, anordnar kommissionen ett nytt initiativ: Bärbara datorer för Ukraina.

photo of the flag of Ukraine against a dark and cloudy background

iStock photo Getty images plus

Syftet med Laptops för Ukraina är att samla in och leverera bärbara datorer, smarttelefoner och surfplattor och tillgodose de grundläggande behoven hos skolor, sjukhus och offentliga förvaltningar i Ukrainas värst drabbade krigsregioner.

De ukrainska myndigheterna har identifierat bärbara datorer som ett av de mest akuta behoven för närvarande. Omkring 70,000 lärare behöver bärbara datorer för att kunna fortsätta undervisningen, och 5,000 skolor i de krigsdrabbade regionerna behöver digital utrustning för att se till att 200,000 skolbarn kan fortsätta att lära sig. Många fler produkter behövs inom andra sektorer, särskilt för sjuksköterskor, läkare och offentlig förvaltning.

Företag kan göra större donationer direkt genom EU:s civilskyddsmekanism. För mindre donationer kan organisationer, företag och medborgare i Belgien donera enheter via DigitalEurope. Donationer kan omfatta nya eller begagnade bärbara datorer, smarttelefoner eller surfplattor som ligger runt i hemmet eller på kontor. Organisatörerna vill utvidga initiativet till att omfatta andra insamlingsplatser i hela Europa.

Kommissionen samarbetar med näringslivspartner för att ta emot donationer som en del av det nya initiativet och samla in och leverera annan teknisk utrustning som en del av EUTech4Ukraine. Samtidigt kommer kommissionen att underlätta insamlingen av utrustning inom EU-institutionerna.

Genom EU:s civilskyddsmekanism kommer utrustningen att samlas in och transporteras till Ukraina, på de platser där utrustningen behövs mest. Med denna mekanism kan donationer från privata företag också kanaliseras.

Närmare upplysningar