Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Mediefrihet: kommissionen väcker talan mot Ungern vid domstolen för underlåtenhet att följa EU:s regler för elektronisk kommunikation

Kommissionen har i dag beslutat att väcka talan mot Ungern vid EU-domstolen för brott mot EU:s telekomregler genom det ungerska medierådets beslut att avslå KlubRails ansökan om användning av radiospektrum på högst tvivelaktiga grunder.

radio journalist

© Getty images

Villkoren för användning av radiospektrum och förfarandena för att bevilja, förlänga, förnya eller återkalla dessa rättigheter omfattas av EU:s regler för elektronisk kommunikation, som fastställs i den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation (direktiv (EU) 2018/1972). Enligt EU:s regler för elektronisk kommunikation måste nyttjanderätter till radiofrekvenser tilldelas på grundval av objektiva, öppet redovisade, icke-diskriminerande och proportionella kriterier.

 

Fullständigt pressmeddelande