Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Ny strategi för ett globalt EU-ledarskap inom standarder som främjar värden och en motståndskraftig, grön och digital inre marknad