Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikation

Ny strategi för ett bättre internet för barn vid det digitala forumet

Som en del av programmet för det digitala forumet kommer en workshop med titeln ”Mieux protéger les mineurs sur Internet/BIK” att ge tillfälle att presentera den nyligen antagna europeiska strategin för ett bättre internet för barn (BIK +) för att förbättra åldersanpassade digitala tjänster och se till att alla barn skyddas, ges egenmakt och respekteras online.

Workshoppen BIK +, på engelska, kommer att pågå i 2,5 timmar tisdagen den 21 juni 2022 kl. 10.00–12.30 MET och delas upp i två paneldiskussioner med fokus på de viktigaste pelarna i BIK ± strategin, nämligen ”skydd” och ”egenmakt och deltagande”.

Båda panelerna är organiserade på ett flerpartssätt och samlar företrädare för EU:s och medlemsstaternas politikområden, den privata sektorn, det civila samhällets organisationer och BIK:s ungdomsambassadörer – ungdomar som företräder europeiska ungdomar och delar med sig av sina idéer och erfarenheter om ett säkrare internet.

Det går att följa workshoppen på nätet. 

Fullständigt program och registrering

Europeisk strategi för ett bättre internet för barn (BIK +)