Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikation

Kvartalsrapport från Europeiska 5G-observatoriet

Europeiska 5G-observatoriet har offentliggjort sin senaste kvartalsrapport och resultattavla för 5G.

logo showing a telescope and stars with text European 5G Observatory

European 5G Observatory

Rapporteringens fokus håller nu på att flyttas från 5G-beredskap till övervakning av 5G-utbyggnaden. Till följd av detta har poänggruppen omarbetats för att betona framstegen när det gäller utbyggnaden av 5G-nät och den faktiska tillgången till spektrum.

Jämfört med föregående kvartal har alla EU-länder nu lanserat kommersiella 5G-tjänster i åtminstone en del av landet. Den genomsnittliga 5G-täckningen uppgår nu till 64 % av befolkningen i EU. En betydande del av denna 5G-täckning uppnås dock med hjälp av 4G-spektrum i stället för 5G-pionjärbanden. Pionjärbanden har en högre prestandapotential och kommer att bli avgörande för att leverera avancerade 5G-tjänster för maskin-till-maskin-kommunikation och den digitala omvandlingen av industrin.

5G-observatoriet utgör en faktabaserad informationskälla om utbyggnaden av 5G i Europa och kompletterar den indikator för samhället i den digitala ekonomin (Desi) som offentliggjorts av Europeiska kommissionen. 

Läs rapporten (pdf)

Observationsorganet för 5G

Europeiska 5G-observatoriet inrättades 2018 för att övervaka marknadsutvecklingen och förberedande åtgärder som vidtas av branschaktörer och medlemsstater i samband med utbyggnaden av 5G i och utanför Europa. Den gör det möjligt för kommissionen att bedöma framstegen med Europas handlingsplan för 5G och vidta åtgärder för att genomföra den fullt ut.

Onlineplattformen för 5G-observatoriet tillhandahåller de senaste nyheterna och de viktigaste trenderna när det gäller 5G-utbyggnaden i Europa och världen över, och dess kvartalsrapporter innehåller ögonblicksbilder, inklusive resultattavlor, av 5G-framsteg samt en bedömning mot bakgrund av målen i handlingsplanen för 5G.