Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikation

Enkelhet: Gold-to-edge federations och dataområden som är enkla

Simpl är en smart mellanprodukt som kommer att möjliggöra moln-till-kant-förbund och stödja alla större datainitiativ som finansieras av Europeiska kommissionen, såsom gemensamma europeiska dataområden.

Enkelheten kommer att vara följande:

 • Förankrad i särskilda användningsfall, som omfattar ett brett spektrum av fall, från sektoriella dataområden (t.ex. jordbruk, genomik, energi, mobilitet) till Destination Earth, och från AI på begäran till det europeiska öppna forskningsmolnet. Enkelheten kommer att säkerställa att datauppsättningarna och deras infrastrukturer kan kopplas samman och göras driftskompatibla utan avbrott.
 • Smart och modulär, för att göra det möjligt att byta ut eller lägga till komponenter utan att påverka resten av systemet, något som vi hoppas kunna fortsätta att utvecklas med tiden.
 • Öppen källkod som möjliggör insikter i alla delar av arkitekturen (utan några äganderättsligt skyddade anspråk) och enkel användning.
 • Grön, skalbar och elastisk, genom att göra det möjligt att övervaka miljöprestandan och lägga till nya användare utan att det påverkar prestandan.
 • Säker och driftskompatibel, där tillit, förtroende och efterlevnad av bestämmelser ingår i systemet. Detta innebär en ansträngningsfri resursfördelning mellan deltagarna, oavsett deras databehandlingsmiljö. Det skapar ett abstraktionsskikt som gör det möjligt för data att flöda mellan flera leverantörer och medlemsstater.

Och naturligtvis...

 • enkelt att använda och utvidga! 

Se även bifogade klargöranden om Simpl

Medel

Simpl finansieras genom arbetsprogrammet för DIGITAL Europa, inom ämnesområdena 2.1.1 (Smart mellanvara för en europeisk molnfederation och för det europeiska dataområdet, som tar emot 65 miljoner euro från 2021–2022), 2.1.2 (storskaliga pilotprojekt för molnbaserade tjänster) och inom det särskilda målet 2 (molntjänster, data och artificiell intelligens), som alla kommer att överväga Simpl för deras införande.

Europeiska kommissionens roll är att

 • Vara den upphandlande myndighet som upphandlar Simpl.
 • Göra Simpl fritt tillgängligt och öppet till gagn för den offentliga och privata sektorn och i slutändan för EU-medborgarna.
 • Använda sina egna fall av Simpl som en aktiv aktör i kommande dataområden.
 • Vara den viktigaste operatören för vissa offentliga sektorsspecifika dataområden.
 • Tillhandahålla öppna testmiljöer så att berörda parter kan testa Simpl före utplacering, utöver sitt eget deltagande i dataområden (en enkel sandlåda).

Förberedande arbete

Med stöd av en uppdragstagare har vi utfört förberedande arbete som vi publicerar när det är färdigt. Här är resultaten:

Dessutom anordnade den uppdragstagare som utförde det förberedande arbetet en presentation av sina slutsatser den 30 maj 2022, där de lämnade uppgifter om bakgrunden, visionen och det eventuella genomförandet av Simpl.

Videopresentationerna finns här:

Anbudsinfordran (ny februari 2023)

Anbudsinfordran inleddes den 24 februari 2023. All information finns på TED eTendering, bland annat om hur man ställer frågor om anbudsförfarandet.

Sista inlämningsdag är den 24 april 2023 kl. 17 (belgisk tid).

En begäran om ytterligare information om anbudsinfordran måste göras skriftligen via TED eTendering under fliken ”Frågor och svar” genom att klicka på ”Skapa en fråga” (registrering på TED eTendering krävs för att kunna skapa och skicka en fråga).

 

Framtida åtgärder (uppdaterad februari 2023)

Den nuvarande uppskattningen av omfattningen av de professionella tjänster som ska upphandlas är följande:

 1. utvecklingen av SIMPL-Open. Detta kommer att vara den programvaruskorsten med öppen källkod som planeras i ovannämnda förstudie, och anbudsgivarna kommer att kunna utarbeta sina egna förslag.
 2. tillhandahållande och förvaltning av SIMPL-Labs, en förinstallerad demonstrations-/lekbaserad miljö där tredje parter (vanligtvis sektorsspecifika dataområden i inledningsskedet) kan experimentera med installation, underhåll och stöd av programvaran med öppen källkod innan den tas i bruk för deras egna behov.
 3. tillhandahållande av flera tillfällen av programvaran SIMPL-Open i form av skräddarsydda produktionsmiljöer för sektoriella dataområden där Europeiska kommissionen själv spelar en aktiv roll i förvaltningen av dem (dessa kallas Simpl-Live).

Vi planerar följande färdplan på hög nivå för genomförandet av Simpl:

 • En plattform för minsta bärkraft som offentliggjorts i början av 2024.
 • Parallellt och med början så tidigt som möjligt 2024 kommer den öppna testmiljön (Simpl-Labs) att göras tillgänglig för berörda parter att experimentera med.
 • Vi kommer successivt att gå ombord på och integrera användningsfall för att hjälpa dem att anpassa Simpl till deras särskilda behov (utan att äventyra dess allmänna karaktär). Användningsfall som annars finansieras inom ramen för arbetsprogrammet för DIGITAL Europa kommer att prioriteras.
 • Som ett projekt med öppen källkod kommer vi att genomföra ytterligare utveckling på ett öppet sätt, lyssna på användarnas behov och välkomna externa bidrag. I färdplanen planeras omfattande nya versioner var 6:e månad.

Närmare upplysningar

Mer information om det politiska sammanhanget finns på följande webbplats:

Det finns många initiativ från tredje part som arbetar på detta område och som vi följer med stort intresse, t.ex. Gaia-X, International Data Space Association och Eclipse Foundation, för att nämna några.

Enkelhet är ett ambitiöst åtagande. Läs mer om Simpl om du vill veta mer om Simpl.

För förslag, kontakta cnect-simpl@ec.europa.eu (meddelanden om pågående upphandlingar kommer att omdirigeras till rätt kanaler).