Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Publikation

Fokus på EU-stödda nätverk och operatörer för beställvideo

Sju projekt kommer att få EU-stöd för att öka spridningen av och tillgången till europeiska produktioner över territorier.

photo of a person holding a remote control in front of a wall of tv screens

© simpson33 - iStock

Som en återspegling av Europas kulturella rikedom och mångfald bör europeiska audiovisuella verk vara tillgängliga för en bred publik i hela Europa. EU stöder beställvideoplattformar för att samarbeta och föra det europeiska innehållet närmare sin publik.

I juni 2021 inledde kommissionen en inbjudan att lämna förslag inom ramen för programmet Kreativa Europa Media till ett värde av 4 miljoner euro för att öka det gränsöverskridande samarbetet mellan befintliga europeiska beställvideotjänster. Projekten inleddes i januari 2022 och kommer att pågå mellan 12 och 18 månader.

Exempel på projekt

USP Plus

Projektet ”Unified Streaming Project” (USP Plus) är resultatet av ett samarbete mellan beställvideotjänster som är verksamma inom 14 territorier: Universciné i Frankrike, förr i Benelux, Tyskland, Österrike och Schweiz och Pickbox i Kroatien, Serbien, Montenegro, Slovenien, Bosnien och Hercegovina, Nordmakedonien och Bulgarien. Sammanlagt uppgår dessa kataloger till över 10.000 filmer och 2.000 timmars tv-utställningar, som huvudsakligen består av europeiska audiovisuella verk och kursiverats med kvalitativa redaktionella standarder.

Syftet med USP + är att stärka dessa strömningstjänster och därmed skapa ett nätverk av hållbara oberoende aktörer med en bred katalog för att nå en potentiell publik på 220 miljoner tittare. I detta syfte kommer projektet att inleda följande verksamheter:

 • Slå samman resurser för att gemensamt släppa ut 24 oberoende europeiska filmer under 12 månader.
 • Anordna en onlinefestival för att visa upp de 24 titlarna och de ytterligare filmerna.
 • Marknadsföring av titlar och festivaler genom gränsöverskridande evenemang.
 • Lansera ett gemensamt lojalitetsprogram för alla användare av deras tjänster.
 • Inrätta blandade team från alla partner, utveckla nya processer och identifiera bästa praxis på alla områden som rör beställvideooperationer.
 • Ömsesidig it-utveckling för att dra nytta av ett enhetligt system för bearbetning av tillgångar, spridning av innehåll, resultatanalys och rapportering.

EU:s budget: 850,000 EUR

VODCOLAB

VODCOLAB är ett initiativ som utformats gemensamt av sju VOD-operatörer för att tillgodose gemensamma behov genom gemensamma experiment och gemensamt lärande. Konsortiet består av olika partner, från etablerade till nya varumärken med olika erfarenheter och kunskaper, som täcker olika territorier och har en omfattande och varierad samlad katalog, nämligen Triart Film AB (Sverige), i partnerskap med Vega Scene AS (Norge), Levelk APS (Danmark), ABC Theatrical Distribution BV (Nederländerna), Cinobo idiotiki Kefalaiouchki Etaireia (Grekland), 7 ART LTD (Bulgarien) och Viesoji Istaiga Kino Pasaka (Litauen).

Projektets mål är att förbättra de europeiska beställvideooperatörernas kvalitet och attraktionskraft och förbättra det europeiska innehållets tillgänglighet och anseende. Arbetsplanen tar formen av ett ”samarbetslaboratorium” och gör det möjligt att

 • Utnyttja potentialen i ömsesidiga insatser och delade kostnader för förvärv, lokalisering och spridning av innehåll på de olika marknader som partnerna täcker,
 • Möjliggöra kollektiva underrättelse- och innovationsprocesser som bygger på utbyte av kunskap och bästa praxis,
 • Utforska gemensamma kommunikationskampanjer och skräddarsydda vägar för marknadsföring och varumärkesutveckling för publikutveckling inom det övergripande ämnet europeiskt innehåll.

EU:s budget: 600,000 EUR

BEETHOVEN

medici.tv är en av de ledande VOD-plattformarna för scenkonst i världen och ägs av det franska företaget Museec. Med en katalog med 3.000 program, varav 96 % är europeiska, och 150 direktsända evenemang per år når den musikälskare i 192 länder. Plattformen strävar efter att skydda värdekedjan och betalningslojaliteten med ett starkt och kreativt utbud av europeiska program. Den garanterar rättslig och faktisk tillgänglighet i hela världen genom en tillförlitlig och långsiktig affärsmodell.

Genom ”BEETHOVEN” kommer medici.tv att utveckla följande verksamheter:

 • Införa nya verktyg såsom ett rekommendationssystem och infografik,
 • Installera inkluderande verktyg för personer med funktionsnedsättning,
 • Diversifiera innehållet genom att producera en första poddraserie om 12 avsnitt,
 • Ta fram nya format för sociala medier,
 • Förbättra sin utbildningsplattform (tekniska investeringar, marknadsföringsinvesteringar och redaktionella investeringar).

EU:s budget: 400,000 EUR

LaCinetek Across Borders

LaCinetek är en europeisk VoD-plattform som utvecklats av La Cinémathèque des Réalisateurs och som uteslutande är inriktad på filmarvet från 20-talet fram till 2005. Katalogen innehåller mer än 1.600 filmer och 600 bonusar, varav en tredjedel aldrig släpptes på beställvideo, och finns tillgänglig i Frankrike, Belgien, Luxemburg, Tyskland och Österrike. LaCinetek Across Borders bygger på starka partnerskap med europeiska cinémathèques, filmarkiv och institutioner, biografer och festivaler och syftar till att förbättra den gränsöverskridande expansionen och tillgången till filmarvet genom följande aktiviteter:

 • Utvidga sektionen Hidden Treasures och visa restaurerade filmer av flera filminstitut. 
 • Förbättra sitt undertextutbud,
 • Skapa en sida med passagerarlistor på plattformen.
 • Utveckla särskilda verktyg för personer med funktionsnedsättning.
 • Anordna filmfestivaler på nätet och online-/fysiska cineclubs.
 • Distribuera arkiv- och originalvideobonusar till filmutbildningsinstitutioner.
 • Sprida bästa praxis för grönare strömning,
 • Skapa riktade marknadsförings- och kommunikationskampanjer, särskilt riktade till unga målgrupper,
 • Genomföra fyra genomförbarhetsstudier om genomförandet av ett alleuropeiskt/globalt erbjudande för filminstitut, miljöanpassningsteknik och märkning, utbildningsinsatser och partnerskap med andra europeiska plattformar för beställvideo.

EU:s budget: 360,000 EUR

Qwest TV SHIFT

Med början 2018 som en videoströmningstjänst som uteslutande är avsedd för jazz har Qwest TV nu skapat broar med elektronisk, pop/rock och klassisk musik. Katalogen innehåller över 1.600 konsertvideor och dokumentärer, varav 70 % är europeiska audiovisuella verk.

Projektet ”Qwest TV SHIFT” planerar att förbättra sina tre huvudtjänster:

 • Lyfta fram europeiska audiovisuella verk på sin SVOD-plattform genom kursiverade playlister,
 • Nå ut till en bredare publik av sina 3 FAST-kanaler (Free ad-support Streaming Television) – Qwest TV Jazz, Qwest TV Mix och Qwest TV Classical – genom att utöka partnerskapen med operatörer,
 • Stärka sin utbildningsplattform Qwest TV EDU genom att utöka sitt utbud, utveckla nya partnerskap med institutioner och nå ut till fler studenter.
 • Dessutom kommer den att utbyta bästa praxis med andra aktörer inom branschen för att bättre förstå konsumenternas beteende.

EU:s budget: 300,000 EUR

DAF

DAFilms.com är en global VOD-plattform för distribution av kreativa dokumentärfilmer med fokus på europeisk film. Den har tre versioner för Europa, Amerika och Asien och tre nationella versioner för Tjeckien, Polen och Slovakien. Filmkatalogen erbjuder över 3.300 filmer, varav två tredjedelar är europeiska. DAFilms drivs av Doc Alliance, ett samarbetsprojekt av sju stora europeiska festivaler, däribland CPH: DOX (Danmark), Doclisboa (Portugal), Docs Against Gravity Film Festival (Polen), DOK Leipzig (Tyskland), FIDMarseille (Frankrike), Ji.hlava IDFF (Tjeckien) och Visions du Réel (Schweiz).

DAF-visionen för 2022 är att utveckla verktyg för samarbete av hög kvalitet med filmfestivaler och filminstitutioner för att fullt ut utnyttja potentialen för ömsesidig marknadsföring, rikta sig till så många nya tittare som möjligt och hantera de framlagda filmerna på ett korrekt sätt.

Projektets mål är att

 • Stärka potentialen för samarbete med filmfestivaler och filminstitutioner genom varumärkesprofilering, kuratering, nätfestival och främjande av lokal film.
 • Fortsätta att producera DAFilms Live Streams, direktsamtal med erkända eller framväxande europeiska filmskapare.
 • Lansera DAFilms Junior, en ny version av DAFilms för barn och ungdomar, som kommer att fokusera på att tillhandahålla en säker plattform där ungdomar kan lära sig, utforska och underhållas.

EU:s budget: 273,000 EUR

FILMINXCHANGE

Filmin är en spansk beställvideoplattform som lanserades 2007 och som erbjuder den största oberoende filmkatalogen i SVOD på alla europeiska plattformar. Den har mer än 15.000 filmer och serier, mer än 60 % av dess katalog är europeisk och omkring 20 % är spanska produktioner eller samproduktioner.

”FILMINXCHANGE” är ett initiativ som syftar till att hantera behovet av att förbättra den gränsöverskridande spridningen av europeiska produktioner mellan territorier och utnyttja relevanta förändringar genom att investera i innovation och utforma gemensamma åtgärder för att utöka befintlig god praxis.

Projektet kommer att

 • Studera konsumenternas beteende och kartlägga outnyttjade möjligheter för ny publik att nå ut till en ny publik, särskilt genom FilminSeniors verksamhet med inriktning på äldre kunder, för att omsätta resultat i teknisk utveckling för att förbättra tillgängligheten och engagemanget,
 • Utforma och testa ett samarbetsprogram kallat Festivals Exchanges, som syftar till att öka spridningen och konsumtionen av europeiskt innehåll.

EU:s budget: 250,000 EUR

2022 års ansökningsomgång för europeiska beställvideonätverk och operatörer

Årets inbjudan att lämna förslag offentliggjordes i mars 2022 med sista ansökningsdag den 2 juni 2022. Ett webbinarium för potentiella sökande ägde rum den 9 mars, sessionen spelades in och fanns tillgänglig här.