Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Statligt stöd: EU-kommissionen välkomnar synpunkter på den föreslagna översynen av EU:s regler för statligt stöd till utbyggnad av bredbandsnät

Europeiska kommissionen har inlett ett riktat offentligt samråd där alla berörda parter uppmanas att lämna synpunkter på en föreslagen översyn av riktlinjerna för statligt stöd till bredbandsnät (bredbandsriktlinjerna).

Symbolisk bild av en aduk på ett bord i en rättssal

Samrådet pågår till den 11 februari 2022.

Vice ordförande Margrethe Vestager, med ansvar för konkurrenspolitiken, har följande kommentar:

Vi uppmanar nu alla berörda parter att dela med sig av sina synpunkter på våra förslag till riktade ändringar av bredbandsriktlinjerna. Vi vill göra det lättare för medlemsländerna att främja utbyggnaden av bredbandsnät, däribland gigabit- och 5G-nät, Men också för att begränsa snedvridningen av konkurrensen när marknaden inte fungerar.

Fullständigt pressmeddelande