Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikation

Att skriva europé: stöd till skärmskrivning i den europeiska audiovisuella sektorn

Två samarbetsprojekt kommer att få EU-stöd för att skapa nav för audiovisuella författare.

A group of people working together in an informal setting.

iStock Getty Images Plus

I juli 2021 inledde kommissionen en första ansökningsomgång för pilotprojektet ”Skriftlig europeisk”. Syftet är att hjälpa den europeiska audiovisuella sektorn att nå en hög nivå av spetskompetens när det gäller att utveckla och skriva högkvalitativt dramainnehåll genom att öka kompetensen hos kreativa talanger som arbetar med fiktionsserier och främja framväxten av starka och mångsidiga team.

För att uppnå detta mål kommer ansökningsomgången att stödja projekt som underlättar kreativa knutpunkter som kommer att fungera som acceleratorer eller inkubatorer för talanger. Intresserade konsortier uppmanades att presentera innovativa metoder för att välja ut och vägleda begåvade författare från konceptualisering till själva skrivningen av fiktionsserieprojekt och potentiell matchning med köpare.

De två utvalda projekten kommer att få 70 % medfinansiering från EU under 16 månader, med början sommaren 2022.

Europeiska författarklubben

European Writers Club (European Writers Club) syftar till att stimulera och underlätta samarbete mellan upphovsmän, författare, programföretag och producenter av europeiska tv-serier för att främja kreativitet och originalitet. Det övergripande målet är att uppmuntra skapandet av nya originella idéer som överskrider nationella och europeiska gränser och som har potential att snabbt få tillträde till marknaderna och därmed konkurrera med innehåll från globala remsor.

I detta syfte kommer de europeiska företagsråden att skapa ett europeiskt nätverk för branschfolk. Den kommer att införa nya metoder för att skapa berättelser genom att organisera skräddarsydda bootläger med kollektiva och samarbetsinriktade processer i centrum. Projektet kommer att säkerställa samarbete inte bara mellan olika ndustriska områden och delar av värdekedjan, utan också över språkliga gränser, vilket är en fruktbar grund för framgångsrika samproduktioner.

Konsortiet består av partner från 4 regionala regioner i hela Europa:

  • Nordiska navet, som företräds av Danmarks nationella filmskola i Köpenhamn, omfattar Danmark, Sverige, Norge, Finland och Island.
  • Southern Hub, företrätt av AGADIC, med säte i Galicien, som omfattar Spanien, Portugal, Italien och Frankrike.
  • Eastern Hub, som företräds av det estniska filminstitutet och har sitt säte i Tallinn och företräder de baltiska länderna.
  • Western Hub, företrätt av Screen Ireland i Dublin, som omfattar Irland.

Varje nav kommer att göra det möjligt att antingen främja idéer, främja koncept eller stärka programföretagen och underlätta masterkurser för den lokala industrin med en strömlinjeformad kontakt med hela den europeiska industrin via den gemensamma webbsidan.

EU-stöd: 1 miljoner euro

Kreativ konnektivitet

Syftet med projektet är att bilda en hybrid och innovativ tankesmedja för författare och producenter som kallas The Creative Connection. Målet är att stärka nya och erfarna författningstalanger i Europa, höja kvaliteten på högkvalitativa serier och utbyta kunskap och expertis. I detta syfte kommer konsortiet av produktionsföretag att inleda en ansökningsomgång för en blandning av nya och erfarna talanger inom tv och film i EU.

De utvalda branscherna kommer att inspireras av andra deltagare, branschfolk och experter från andra områden som kan bredda deras syn. De mest etablerade författarna och producenterna kommer också att vägleda nya yrkesutövare genom att dela med sig av sina erfarenheter inom sektorn.

Konsortiet leds av Lemming Film (Nederländerna) och omfattar Razor Film (Tyskland) och Haut ’Court TV (Frankrike) och kommer att förvaltas i nära samarbete med andra medlemmar i The Creatives och med stöd av Le Groupe Ouest (Frankrike).

EU-stöd: 700,000 EUR