Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Audiovisuella tjänster och medietjänster

Idag kan vi titta på våra favoritprogram inte bara på TV, utan också online. Dessa utställningar omfattas av reglerna för den inre marknaden.

  En TV med ikoner för wifi, internet, post, musik, inställningar, information, online shopping som kommer från det

EU:s direktiv om audiovisuella medietjänster (AVMSD) reglerar EU-omfattande samordning av nationell lagstiftning om alla audiovisuella medier – traditionella tv-sändningar och beställtjänster. 

Den senaste översynen av AVMSD genomfördes 2018. För att hjälpa medlemsstaterna att genomföra det nya direktivet om audiovisuella medietjänster har kommissionen antagit två uppsättningar riktlinjer:

 1. riktlinjer för videodelningsplattformar
 2. riktlinjer för europeiska produktioner

Mål för EU:s samordning

 • Tillhandahållande av regler för att forma den tekniska utvecklingen
 • Skapa lika villkor för nya audiovisuella medier
 • Bevara kulturell mångfald
 • Skydda barn och konsumenter
 • Värna mediemångfalden
 • Bekämpa ras- och religiöst hat
 • Garantera de nationella medietillsynsmyndigheters oberoende

Områden för EU-samordning

Direktivet om audiovisuella medietjänster reglerar EU-omfattande samordning av nationell lagstiftning på följande områden:

 • allmänna principer
 • uppvigling till hat
 • tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
 • principer för behörighet
 • större evenemang
 • främjande och distribution av europeiska produktioner
 • kommersiella meddelanden
 • skydd av minderåriga

Läs vidare

Rapporter om riktade samråd

Ladda ner dokument

Senaste nytt

Povezane vsebine

Širša slika

Medier och digital kultur

Kommissionen försvarar europeiska medier och den digitala kulturen med politik som stärker invånarna och främjar mediepluralism.

Podrobnejše informacije

Mediakonvergens

Omvandlingen av det audiovisuella medielandskapet erbjuder potential för nya erfarenheter och möjligheter. Det ställer också många frågor till oss.

Europeiska filmforumet

Europeiska filmforumet är en plattform för en strukturerad dialog mellan beslutsfattare och intressenter inom den audiovisuella sektorn.

Glej tudi

Virtuella världar passar för människor

Virtuella världar, även kallade metaverser, kommer att ge möjligheter och utmaningar. Kommissionen kommer att se till att de återspeglar EU:s värderingar och grundläggande rättigheter och främjar innovation för företagen.

Stöd till media och digital kultur

Kommissionen främjar en enhetlig strategi för mediepolitiken, som omfattar lagstiftningen om medietjänster och bevarandet av det europeiska kulturarvet.

Det digitala kulturarvet

Kulturarvet utvecklas snabbt tack vare digital teknik. Drivkraften är nu att bevara vårt kulturarv och föra det till detta digitala årtionde.

Upphovsrätt

EU-kommissionen anpassar EU:s upphovsrättsregler till nya konsumentbeteenden i ett Europa som värdesätter sin kulturella mångfald.

Mediernas frihet och mångfald

Europeiska unionen upprätthåller mediefrihet och mediepluralism som pelare i den moderna demokratin och möjliggör fri och öppen debatt.