Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Cypern i indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle

Här hittar du den senaste analysen och data för digitalisering på Cypern, som täcker ämnen som konnektivitet, digitala färdigheter, e-förvaltning och mycket mer.

    Cyperns flagga

Europeiska kommissionen har övervakat medlemsstaternas digitala framsteg genom rapporter från indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) sedan 2014. Från och med 2023, och i linje med det politiska programmet för det digitala decenniet 2030, är Desi nu integrerat i rapporten om det digitala decenniet och används för att övervaka framstegen mot de digitala målen. Du kan också särskilt hänvisa till landsrapporterna.

Publikationer 2022

Grafisk översikt över Cypern i DESI som visar en ranking på 20 och en poäng på 48,4

Publikationer 2021

Publikationer 2020

Publikationer 2019

Publikationer 2018

EU:s digitala lägesrapport 2017

I rapporten om Europas digitala framsteg kombineras de kvantitativa beläggen från Desi (Digital Economy and Society Index) med landsspecifika politiska insikter, så att vi kan hålla koll på de framsteg som gjorts i fråga om digitalisering i varje medlemsstat och ge en viktig återkoppling för beslutsfattandet på EU-nivå.

Cyperns EDPR-profil: Ladda ner PDF (SV) eller ladda ner PDF (EL)

Europeiska datatillsynsmannens telekomfaktablad: Ladda ner PDF (SV)

Index för digital ekonomi och digitalt samhälle 2017

Cypern rankas 22:a i indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI) 2017. Jämfört med förra året uppvisade Cypern betydande framsteg när det gäller konnektivitet. Tillhandahållandet av offentliga nättjänster ligger nära EU-genomsnittet. Trots att internetanvändare ägnar sig åt en mängd olika onlineaktiviteter riskerar låga nivåer av digitala färdigheter att bromsa den fortsatta utvecklingen av den digitala ekonomin och det digitala samhället.

Desi profil för Cypern: Ladda ner PDF (SV) eller Ladda ner sammanfattning PDF (EL)

Publikationer 2016

Ladda ner profilen för indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI) som pdf (EN). sammanfattning pdf (EL)

Ladda ner landets huvudindikatorer som en Power Point-presentation (EN)

Ladda ner landsrapporten om den europeiska digitala utvecklingen (EDPR*) som pdf (EN) (EL)

Ladda ner EDPR:s telekomfaktablad som pdf (SV)

*Rapporten om den europeiska datatillsynsmannen kombinerar de kvantitativa beläggen från Desi (Digital Economy and Society Index) med landsspecifika politiska insikter, så att vi kan hålla reda på de framsteg som gjorts i fråga om digitalisering i varje medlemsstat och ge en viktig återkoppling för beslutsfattandet på EU-nivå.

Läs mer

Översikt

Länders resultat i digitaliseringen

I landsrapporterna för det digitala decenniet för 2023 beskrivs hur varje medlemsstat gör när det gäller kardinalpunkterna för det digitala decenniet: Digital kompetens, digital infrastruktur, digitalisering av företag och digitalisering av offentliga tjänster.

Se också