Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Irland i indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle

Här hittar du den senaste analysen och data för digitalisering i Irland, som omfattar frågor som konnektivitet, digitala färdigheter, e-förvaltning och mycket mer.

    Republiken Irlands flagga

Europeiska kommissionen har övervakat medlemsstaternas digitala framsteg genom rapporter från indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) sedan 2014. Från och med 2023, och i linje med det politiska programmet för det digitala decenniet 2030, är Desi nu integrerat i rapporten om det digitala decenniet och används för att övervaka framstegen mot de digitala målen. Du kan också särskilt hänvisa till landsrapporterna.

Publikationer 2022

Grafisk översikt över Irland i DESI som visar en rangordning på 5 och en poäng på 62,7

Publikationer 2021

Publikationer 2020

Publikationer 2019

Publikationer 2018

EU:s digitala lägesrapport 2017 

I EDPR-rapporten kombineras de kvantitativa beläggen från Desi (Digital Economy and Society Index) med landspecifika politiska insikter, så att vi kan hålla reda på de framsteg som gjorts i fråga om digitalisering i varje medlemsstat och ge en viktig återkoppling för beslutsfattandet på EU-nivå.

Irlands EDPR-profil: Ladda ner PDF (SV) eller ladda ner PDF (GA)

Europeiska datatillsynsmannens telekomfaktablad: Ladda ner PDF (SV)

Index för digital ekonomi och digitalt samhälle 2017

Irland ligger på åttonde plats i DESI 2017. Irland rankas mycket högt när det gäller företagens integrering av digital teknik, främst på grund av att många små och medelstora företag omfattade e-handel. Internetanvändare utnyttjar i allt högre grad höghastighetsinfrastrukturer och utnyttjar även offentliga onlinetjänster på ett bra sätt. Irlands största utmaning är att utrusta mer än hälften av befolkningen med åtminstone grundläggande digitala färdigheter.

Desi profil för Irland: Ladda ner fullständig profil PDF (SV) eller ladda ner sammanfattning PDF (GA)

Publikationer 2016

Ladda ner landsprofilen för indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI) som pdf (EN). sammanfattning pdf (GA)

Ladda ner landets huvudindikatorer som en Power Point-presentation (EN)

Ladda ner landsrapporten om den europeiska digitala lägesrapporten (EDPR*) som pdf (SV)

Ladda ner EDPR:s telekomfaktablad som pdf (SV)

*Rapporten om den europeiska datatillsynsmannen kombinerar de kvantitativa beläggen från Desi (Digital Economy and Society Index) med landsspecifika politiska insikter, så att vi kan hålla reda på de framsteg som gjorts i fråga om digitalisering i varje medlemsstat och ge en viktig återkoppling för beslutsfattandet på EU-nivå.

Läs mer

Översikt

Länders resultat i digitaliseringen

I landsrapporterna för det digitala decenniet för 2023 beskrivs hur varje medlemsstat gör när det gäller kardinalpunkterna för det digitala decenniet: Digital kompetens, digital infrastruktur, digitalisering av företag och digitalisering av offentliga tjänster.

Se också