Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Irland i indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle

Här hittar du den senaste analysen och data för digitalisering i Irland, som täcker ämnen som konnektivitet, digitala färdigheter, egovernment och mer.

    Republiken Irlands flagga

2022 års publikationer

Grafisk översikt över Irland i DESI visar en ranking på 5 och en poäng på 62,7

Publikationer 2021

Publikationer 2020

2019 års publikationer

2018 års publikationer

Europas digitala framstegsrapport 2017 

I EDPR-rapporten kombineras de kvantitativa beläggen från DESI (Digital Economy and Society Index) med landsspecifika politiska insikter, så att vi kan hålla koll på de framsteg som gjorts när det gäller digitaliseringen i varje medlemsstat och tillhandahålla en viktig återkopplingsslinga för beslutsfattandet på EU-nivå.

Irlands EDPR-profil: Ladda ner PDF (SV) eller ladda ner PDF (GA)

Faktablad för EDPR:s telekom: Ladda ner PDF (SV)

Index för digital ekonomi och samhälle 2017

Irland rankas som 8:e plats i DESI 2017. Irland rankas mycket högt när det gäller företagens integrering av digital teknik, främst på grund av att många små och medelstora företag anammade e-handel. Internetanvändarna utnyttjar i allt högre grad höghastighetsinfrastrukturer och utnyttjar också offentliga tjänster på nätet på ett bra sätt. Irlands största utmaning är att förse mer än hälften av befolkningen med åtminstone grundläggande digitala färdigheter.

Irlands Desi-profil: Ladda ner hela profilen PDF (SV) eller ladda ner sammanfattning PDF (GA)

2016 års publikationer

Ladda ner landprofilen för den digitala ekonomin och det digitala samhället (DESI) som pdf (EN). sammanfattning pdf (GD)

Ladda ner landets viktigaste indikatorer som en effektpunktspresentation (EN)

Ladda ner landsrapporten om den europeiska digitala utvecklingen (EDPR*) som pdf (EN)

Ladda ner EDPR:s faktablad för telekom som pdf (EN)

*I EDPR-rapporten kombineras de kvantitativa beläggen från DESI (Digital Economy and Society Index) med landsspecifika politiska insikter, så att vi kan hålla koll på de framsteg som gjorts när det gäller digitaliseringen i varje medlemsstat och tillhandahålla en viktig återkopplingsslinga för beslutsfattandet på EU-nivå.

Läs mer

Översikt

Indexet för den digitala ekonomin och det digitala samhället – ländernas resultat inom digitaliseringen

Dessa rapporter innehåller uppgifter från EU-länderna på områden som humankapital, konnektivitet, integrering av digital teknik och digitala offentliga tjänster.

Se också