Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Portugal i indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle

Här hittar du den senaste analysen och data för digitalisering i Portugal, som täcker ämnen som konnektivitet, digitala färdigheter, egovernment och mer.

    Portugals flagga

2022 års publikationer

Grafisk översikt över Portugal i DESI visar en rankning på 15 med en poäng på 50,8

Publikationer 2021

Publikationer 2020

2019 års publikationer

2018 års publikationer

Europas digitala framstegsrapport 2017

I EDPR-rapporten kombineras de kvantitativa beläggen från DESI (Digital Economy and Society Index) med landsspecifika politiska insikter, så att vi kan hålla koll på de framsteg som gjorts när det gäller digitaliseringen i varje medlemsstat och tillhandahålla en viktig återkopplingsslinga för beslutsfattandet på EU-nivå.

EDPR-profil för Portugal: Ladda ner PDF (SV) eller ladda ner PDF (PT)

Faktablad för EDPR:s telekom: Ladda ner PDF (SV)

Index för digital ekonomi och samhälle 2017

Portugal rankas som 15:e plats i DESI 2017. Den förbättrade sina poäng i alla DESI-dimensioner med undantag för digitala offentliga tjänster. Största framsteg har gjorts när det gäller användning av fast och mobilt bredband (Connectivity) och i företagens användning av digital teknik. Portugals största utmaning är att höja befolkningens digitala kompetensnivå.

Desi profil för Portugal: Ladda ner hela profilen PDF (SV) eller ladda ner sammanfattning PDF (PT)

2016 års publikationer

Ladda ner landprofilen för den digitala ekonomin och det digitala samhället (DESI) som pdf (EN). sammanfattning (PT)

Ladda ner landets viktigaste indikatorer som en effektpunktspresentation (EN)

Ladda ner landsrapporten om den europeiska digitala utvecklingen (EDPR*) som pdf (EN) (PT)

Ladda ner EDPR:s faktablad för telekom som pdf (EN)

*I EDPR-rapporten kombineras de kvantitativa beläggen från DESI (Digital Economy and Society Index) med landsspecifika politiska insikter, så att vi kan hålla koll på de framsteg som gjorts när det gäller digitaliseringen i varje medlemsstat och tillhandahålla en viktig återkopplingsslinga för beslutsfattandet på EU-nivå.

Läs mer

Översikt

Indexet för den digitala ekonomin och det digitala samhället – ländernas resultat inom digitaliseringen

Dessa rapporter innehåller uppgifter från EU-länderna på områden som humankapital, konnektivitet, integrering av digital teknik och digitala offentliga tjänster.

Se också