Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU:s observatorium och forum för blockkedjor

EU:s observatorium och forum för blockkedjor underlättar dialogen mellan beslutsfattare, tankeledare och blockkedjeforumet.

    blockkedjeobservatoriets logotyp

Främja dialog och kunskap

EU:s blockkedjeobservatorium och forum har som mål att skapa en gemenskap för att diskutera och lyfta fram nyckelutvecklingen inom blockkedjeteknik och stärka partnerskapen i och utanför Europa. Det har åtagit sig att öka förståelsen för blockchain-tekniken, dess tillämpningar och de större ekonomiska ekosystem där den kan spela en viktig roll.

EU:s observatorium för blockkedjefrågor och forumets uppdrag är bland annat att 

  • kartlägga viktiga initiativ i och utanför Europa,
  • övervaka utvecklingen, analysera trender och ta itu med nya problem,
  • fungera som ett globalt kunskapsnav om blockkedjeteknik.
  • skapa ett attraktivt och öppet forum för utbyte av expertinformation och expertutlåtanden.
  • främja europeiska aktörer samtidigt som man främjar engagemanget med den globala blockkedjegemenskapen,
  • utgöra en viktig kommunikationsmöjlighet för Europa att redogöra för sin vision och ambition på den internationella arenan,
  • inspirera till gemensamma åtgärder som grundar sig på särskilda användningsfall,
  • ge rekommendationer om vilken roll EU skulle kunna spela för att påskynda innovation och antagande av blockkedjeteknik.

Hur får man mer information och engagerar sig

Observatoriet interagerar med samhället på ett antal olika sätt, bland annat genom workshops, en interaktiv online-blockkedjekarta, arbetsgrupper, rapporter och ett onlineforum.

Senaste nytt

Läs mer

Översikt

Blockkedjestrategi

EU vill vara ledande inom blockkedjeteknik och bli en innovatör inom blockkedjeteknik och ett hem för betydande plattformar, tillämpningar och företag.

Se också

Blockchain för klimatåtgärder

Europeiska kommissionen har som mål att använda innovationer inom blockkedjeteknik för att bidra till att bekämpa klimatförändringarna.

Blockkedjestandarder

Europeiska kommissionen spelar en aktiv roll i blockchain-standardgemenskapen och samarbetar och arbetar nära alla relevanta organ runt om i världen.

Europeiska blockkedjepartnerskapet

Det europeiska blockkedjepartnerskapet (EBP) är ett initiativ för att utveckla en EU-strategi för blockkedjeteknik och bygga en blockkedjeinfrastruktur för offentliga tjänster.