Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europeiska AI-alliansen

Den europeiska AI-alliansen är ett initiativ från Europeiska kommissionen för att upprätta en öppen politisk dialog om artificiell intelligens. Sedan lanseringen 2018 har AI Alliance engagerat cirka 6 000 intressenter genom regelbundna evenemang, offentliga samråd och utbyten av onlineforum.

    Mänskliga och robotiska hand som sträcker sig för varandra

Vad är AI Alliance

Sedan juni 2018 deltar kommissionen i en öppen dialog med medborgare, det civila samhället, näringslivs- och konsumentorganisationer, fackföreningar, den akademiska världen, offentliga myndigheter och experter inom ramen för sin AI-strategi. Denna strategi syftar till att dra största möjliga nytta av de möjligheter som AI erbjuder och ta itu med de nya utmaningar som den medför. Som ett onlineforum för diskussioner har AI-alliansen blivit en levande gemenskap som under de senaste åren bidragit till några av de viktigaste politiska initiativ som lanserats på AI-området.

Främja tillförlitlig AI

AI-alliansen skapades ursprungligen för att styra arbetet i högnivåexpertgruppen för artificiell intelligens (AI HLEG). Gruppens etiska riktlinjer samt dess policy- och investeringsrekommendationer var viktiga dokument som formade begreppet tillförlitlig AI och bidrog till kommissionens strategi för AI. Detta arbete baserades på en blandning av expert input och community driven feedback.

Efter att AI HLEG:s mandat avslutats fortsätter AI Alliance att främja tillförlitlig AI genom att dela med sig av bästa praxis mellan medlemmarna och genom att hjälpa utvecklare av AI och andra intressenter att tillämpa viktiga krav, genom ALTAI-verktyget – en praktisk bedömningslista för tillförlitlig AI.

Bygga AI Excellence och förtroende i Europa

I februari 2020 offentliggjorde kommissionen en vitbok för att presentera sin strategi för ett ekosystem av spetskompetens och tillit till AI. Det dokument som till stor del inspirerades av AI HLEG:s arbete blev föremål för ett öppet offentligt samråd. Över 1215 bidrag (inklusive 400 ståndpunktsdokument) mottogs via AI-alliansens onlineformulär och kommunikationskanaler.  En rad möten och rundabordssamtal med AI-experter anordnades för att berika denna vision med alla samhälleliga, ekonomiska och vetenskapliga synpunkter. Till följd av detta lade kommissionen i april 2021 fram sitt förslag till förordning om harmoniserade regler för AI och den reviderade samordnade planen för AI.

Community Assemblies och AI Events

Medlemmarna i den europeiska AI-alliansen träffar experter, intressenter och internationella aktörer på Ai-området vid regelbundna evenemang. Sedan forumet lanserades samlades sådana evenemang i genomsnitt 500 (personligen) till 1000 (virtuella) deltagare varje år.

European Excellence and Trust in the world” och ”Bringing AI Regulation Forward”var ytterligare två evenemang som anordnades i mars och juni 2022. Evenemangen engagerade AI-samfundet i att diskutera aspekter av tillförlitlig AI, inom ramen för EU:s internationella utåtriktade verksamhet respektive samordning mellan medlemsstaterna.

Den fjärde församlingen för AI-alliansen och andra evenemang för särskilda politikområden i den reviderade samordnade AI-planen och den kommande AI-akten planeras till 2023.

Vad finns i den för mig?

AI Alliance är en öppen onlinegemenskap och ger alla fri tillgång till dokument och resurser som är relevanta för olika politiska aspekter av AI.

Ett avsnitt om nyheter och evenemang håller medlemmarna informerade om kommande möten och evenemang som kommissionen anordnar eller deltar i. Medlemmar kan också dela sina egna evenemang på plattformen.

Klicka här för mer information om AI Alliance community. 

Hur registrerar man sig för AI Alliance?

Den europeiska AI-alliansen är värd på EU:s Futurium-plattform och är fritt tillgänglig för alla. För att bli medlem i den europeiska AI-alliansen kan du följa dessa steg:

  1. Skapa ett EU-inloggningskonto
  2. Fyll i formuläret för att bli medlem i den europeiska AI-alliansen 

Observera att denna process kan ta lite tid. När din registrering har validerats får du ett e-postmeddelande. Du kommer då att kunna få tillgång till den europeiska AI-alliansen och börja bidra.

Om du stöter på problem när du registrerar dig, kontakta Futurium-teamet.

Senaste nytt

Povezane vsebine

Širša slika

En europeisk strategi för artificiell intelligens

EU:s strategi för artificiell intelligens är inriktad på spetskompetens och förtroende, som syftar till att främja forskning och industriell kapacitet samtidigt som säkerhet och grundläggande rättigheter säkerställs.

Glej tudi

Samordnad plan för artificiell intelligens

Den samordnade planen för artificiell intelligens syftar till att påskynda investeringarna i AI, agera på AI-strategier och AI-program och anpassa AI-politiken för att undvika fragmentering i Europa.