Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Den europeiska AI-alliansen

Den europeiska AI-alliansen är ett initiativ från Europeiska kommissionen för att upprätta en öppen politisk dialog om artificiell intelligens. Sedan AI-alliansen lanserades 2018 har cirka 6000 intressenter engagerats genom regelbundna evenemang, offentliga samråd och utbyten av onlineforum.

    Mänskliga och robotiska hand sträcker sig för varandra

Vad är AI Alliance

Sedan juni 2018 har Europeiska kommissionen fört en öppen dialog med medborgare, det civila samhället, näringslivs- och konsumentorganisationer, fackföreningar, den akademiska världen, offentliga myndigheter och experter inom ramen för sin AI-strategi. Denna strategi syftar till att utnyttja de möjligheter som AI erbjuder och ta itu med de nya utmaningar som den medför. Från och med som ett onlineforum för diskussioner har AI-alliansen förvandlats till en levande gemenskap som under de senaste åren bidragit till några av de viktigaste politiska initiativ som lanserats på AI-området.

Främja tillförlitlig AI

AI -alliansen skapades ursprungligen för att styra arbetet i högnivågruppen för artificiell intelligens (AI HLEG). Gruppens etiska riktlinjer samt dess policy- och investeringsrekommendationer var viktiga dokument som formade begreppet tillförlitlig AI och bidrog till kommissionens strategi för AI. Detta arbete baserades på en blandning av expertinput och samhällsdriven feedback.

Efter att AI HLEG:s mandat avslutats fortsätter AI Alliance-samfundet att främja tillförlitlig AI genom att dela med sig av bästa praxis mellan medlemmarna och genom att hjälpa utvecklare av AI och andra intressenter att tillämpa centrala krav, genom ALTAI-verktyget – en praktisk utvärderingslista för tillförlitlig AI.

Bygga AI Excellence och förtroende i Europa

I februari 2020 offentliggjorde kommissionen en vitbok för att presentera sin strategi för ett ekosystem av spetskompetens och förtroende för AI. Dokumentet som till stor del inspirerades av AI HLEG:s arbete blev föremål för ett öppet offentligt samråd. Över 1215 bidrag (inklusive 400 ståndpunktsdokument) mottogs via AI-alliansens elektroniska frågeformulär och kommunikationskanaler.  En serie möten och rundabordssamtal med AI-experter anordnades för att berika denna vision med alla samhälleliga, ekonomiska och vetenskapliga synpunkter. Till följd av detta lade Europeiska kommissionen i april 2021 fram sitt förslag till förordning om harmoniserade regler för AI och den reviderade samordnade planen för AI.

Community Assemblies och AI Events

Medlemmarna i den europeiska AI-alliansen träffar experter, intressenter och internationella aktörer på Ai-området vid regelbundna evenemang. Sedan forumet lanserades samlades dessa evenemang i genomsnitt 500 (personliga) till 1000 (virtuella) deltagare på årsbasis.

European Excellence and Trust in the World” och ”Bringing AI Regulation Forward” var ytterligare två evenemang som anordnades i mars och juni 2022. Vid dessa evenemang diskuterade AI-samfundet aspekter av tillförlitlig AI, inom ramen för EU:s internationella utåtriktade verksamhet respektive samordning mellan medlemsstaterna.

Den fjärde AI-alliansförsamlingen kommer att äga rum den 16–17 november 2023 i Mardid och kommer att fokusera på politiska aspekter som är ”Leading Trustworthy AI Globally”. Det kommer att anordnas gemensamt av kommissionen tillsammans med det spanska ministeriet för ekonomi och digital omvandling, inom ramen för det spanska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, och kommer att vara öppet för allmänheten för personligt deltagande och online-deltagande.

 

Visuell identitet för 4:e AI-alliansförsamlingen

Vad finns i den för mig?

AI Alliance är en öppen online-community och ger alla fri tillgång till dokument och resurser som är relevanta för olika politiska aspekter av AI.

En sektion för nyheter och evenemang håller medlemmarna informerade om kommande möten och evenemang som kommissionen anordnar eller deltar i. Medlemmar kan också dela med sig av sina egna evenemang på plattformen.

Mer om AI-alliansen

Hur registrerar man sig för AI Alliance?

Den europeiska AI-alliansen är värd på EU:s Futuriumplattform och är fritt tillgänglig för alla. För att bli medlem i den europeiska AI-alliansen kan du följa följande steg:

  1. Skapa ett EU Login-konto
  2. Fyll i formuläret för att bli medlem i den europeiska AI-alliansen 

Observera att denna process kan ta lite tid. När din registrering är validerad får du ett e-postmeddelande. Du kommer då att kunna få tillgång till den europeiska AI-alliansen och börja bidra.

Om du stöter på svårigheter vid registrering, vänligen kontakta Futurium -teamet.

Senaste nytt

Läs mer

Översikt

En europeisk strategi för artificiell intelligens

EU:s strategi för artificiell intelligens bygger på spetskompetens och förtroende, i syfte att främja forskning och industriell kapacitet och samtidigt säkerställa säkerhet och grundläggande rättigheter.

Se också

AI-akten

AI-akten är den första rättsliga ramen för AI någonsin, som tar itu med riskerna med AI och ger Europa en ledande roll globalt.

Samordnad plan för artificiell intelligens

Den samordnade planen för artificiell intelligens syftar till att påskynda investeringar i AI, genomföra AI-strategier och AI-program och anpassa AI-politiken för att förhindra fragmentering inom Europa.