Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europeiska filmforumet

Europeiska filmforumet är en plattform för en strukturerad dialog mellan beslutsfattare och intressenter inom den audiovisuella sektorn.

    kameraoperatör med kamera

© image by ponsulak - Getty/iStock

Europeiska filmforumet (EFF) föreslogs av kommissionen i sitt meddelande från 2014 om europeisk film i den digitala tidsåldern. EFF:s mål är att utveckla en strategisk politisk agenda som öppnar nya perspektiv på de utmaningar och möjligheter som den digitala omvandlingen medför.

Det finns olika EU-initiativ och regler för filmindustrin som omfattas av upphovsrättslagstiftningen, direktivet om audiovisuella medietjänster, konkurrenslagstiftningen och programmet Kreativa Europa. Samtidigt styrs offentlig finansiering och ett antal regleringsaspekter huvudsakligen av medlemsstaterna. Medlemsstaterna tillhandahåller 30 gånger mer offentlig finansiering än EU för den audiovisuella sektorn.

Europeiska filmforumets dialog med berörda parter och medlemsstaterna ger möjligheter att förbättra samarbetet mellan offentliga åtgärder och möjliggöra utbyte av sakkunskap och bästa praxis. Denna dialog förs vidare av Europeiska kommissionen på olika platser, särskilt under filmfestivaler och på tv-marknader där olika format används, t.ex. konferenser, rundabordsdiskussioner och workshoppar.

Processen omfattar en mängd olika aktörer, däribland medlemsstaternas myndigheter, Europaparlamentet, Europeiska audiovisuella observationsorganet och EFAD. Det omfattar också nationella och europeiska organisationer som stöder film-, tv- och spelindustrin.

Vårt mål är att forumet genom slutsatserna från de ovannämnda evenemangen ska underlätta konkreta anpassningar av de europeiska finansieringssystemen och ge tydliga rekommendationer till medlemsstaterna och den audiovisuella industrin, vilket ger ett mervärde av den kommande översynen av Media-delprogrammet Kreativa Europa.

Vilka frågor behandlas av Europeiska filmforumet?

  • Finansiering och offentligt stöd:  EFF är en plats för att diskutera användningen av modern filmfinansiering som privata investeringar av tredje part eller crowdfunding, som utvecklas med digital teknik, och smart offentligt stöd på nationell, lokal och EU-nivå.
  • Europeiska filmer och publik: forumen uppmuntrar också till att hitta innovativa utgivnings- och marknadsföringsmetoder för att hjälpa verk att nå ut till en bredare publik.
  • Främja talang och kreativitet: EFF är en plats där talang, kompetens och kreativitet tillgodoses genom att man upptäcker behoven inom den framväxande AV-sektorn och stöder kompetenshöjningen för yrkesverksamma.
  • Den digitala omställningen: Digitaliseringen och dess inverkan på samhället är en central del av Media-programmet och behandlas i flera av evenemangen, där man bedömer utmaningar och möjligheter för nya audiovisuella affärsmodeller och teknik och diskuterar hur man kan erbjuda nya användar- och branschvänliga lösningar för att främja europeiska audiovisuella verk.
  • Social förändring: forumet behandlar övergripande frågor som miljöanpassning och mångfald.

Europeiska filmforumets utgåvor

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
A Season of Classic Films: European classics screened at cultural heritage venues across Europe

This summer, European film classics will be screened in some of Europe's most iconic cultural heritage venues. From tomorrow until the end of September, classic films from across the EU will be screened free of charge in a wide variety of venues in 13 EU countries – from small towns to capital cities – highlighting Europe's rich and diverse cultural heritage. As part of the wider restoration and digitisation of heritage films, the event series “A Season of Classic Films” is supported by Creative Europe MEDIA programme.

DIGIBYTE |
New edition of the EU Film Contest

The Commission is launching the second edition of the EU Film Contest today. Participants can test how much they know about European films for a chance to experience the Cannes Film Festival and discover the European audiovisual industry at work.

Läs mer

Översikt

Audiovisuella tjänster och medietjänster

Idag kan vi titta på våra favoritprogram inte bara på TV, utan också online. Dessa utställningar omfattas av reglerna för den inre marknaden.

Fördjupning

Europeiska filmkvällen 2022

Den europeiska filmkvällen slår igen med 5 dagars gratis visningar över hela Europa från den 5 till 9 december 2022.

Se också

Mediakonvergens

Omvandlingen av det audiovisuella medielandskapet erbjuder potential för nya erfarenheter och möjligheter. Det ställer också många frågor till oss.

Programmet Kreativa Europa Media

Programområdet Media i programmet Kreativa Europa är utformat för att stödja europeisk film och annan audiovisuell industri.