Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Genomförande av förordningen om geoblockering i Danmark

På denna sida ges en lägesrapport om genomförandet av geoblockeringen i Danmark och de lokala kontaktpunkterna.

    Danmarks flagga

Tillsynsorgan 

Danska konsumentombudsmannen

Stöd till konsumentorganisationer

Det danska europeiska konsumentcentrumet (ECC)

Postadress: Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Köpenhamn Danmark

Tfn: + 45 4171 5000

E-post:info@consumereurope.dk  

Webbplats: www.consumereurope.dk/  

Åtgärder som är tillämpliga på överträdelser

Läs mer

Översikt

Geoblockering

Kommissionen satte stopp för omotiverade geoblockeringsregler som undergräver e-handel och gränsöverskridande försäljning i EU.

Se också