Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Genomförande av geoblockeringsförordningen i Tyskland

Denna sida ger en lägesrapport om genomförandet av geoblockeringen i Tyskland och de lokala kontaktpunkterna.

    Tysklands flagga

Verkställande organ 

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Federala nätverksbyrån)

Avsnitt Internet Ekonomipolitiska frågor, Geoblockering Tulpenfeld 4, 53113 Bonn Postfach 80 01, 53105 Bonn

Kontakt: webbformulär

Webbplats:

Stöd till konsumentorgan

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Federala nätverksbyrån)

Avsnitt Internet Ekonomipolitiska frågor, Geoblockering Tulpenfeld 4, 53113 Bonn Postfach 80 01, 53105 Bonn

Kontakt: detta onlineformulär

Webbplats: Bundesnetzagentur – Geoblockering

Bahnhofsplatz 3 – D-77694 Kehl

Tfn + 49/78 51 991 48 0 – fax + 49/78 51 991 48 11

E-post: info@cec-zev.eu

Åtgärder som är tillämpliga på överträdelser

  • Telekommunikationsgesetz vom 23. Juni 2021 (BGBl. I S. 1858), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 14. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 71) geändert worden ist
  • EU-Verbraucherschutzdurchführungsgesetz vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3367), das zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes vom 8. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 272) geändert worden ist

 

Läs mer

Översikt

Geoblockering

Kommissionen har satt stopp för omotiverade geoblockeringsregler, som undergräver online-shopping och gränsöverskridande försäljning i EU.

Se också