Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Genomförande av förordningen om geoblockering i Slovakien

På denna sida ges en lägesrapport om genomförandet av geoblockeringen i Slovakien och de lokala kontaktpunkterna.

  Slovakiens flagga

Tillsynsorgan 

Slovenská obchodná inšpekcia (slovakisk handelsinspektion)

Postadress: Slovenská obchodná inšpekcia

PO Box 29 Bajkalská 21/A 827 99 Bratislava 27 Slovakien

Telefon: + 421 2 58 27 21 60

E-post: info@soi.sk

Stöd till konsumentorganisationer

Európske Spotrebiteаské centrum mot SR (Europeiska konsumentcentrumet i Slovakien)

Postadress: Európske Spotrebiteаské centrum mot SR

Ministertvo hospodárstva SR

Mlynské nivy 44/a 

827 15 Bratislava 212

Slovakien

Telefon: + 421 905 528 477

E-post: ECCNET-SK@ec.europa.eu

Åtgärder som är tillämpliga på överträdelser

 • Lag om övervakning och bistånd vid omotiverad geografisk diskriminering av kunder på den inre marknaden och om ändring av lag nr 128/2002 Coll. om statlig kontroll av den inre marknaden i konsumentskyddsfrågor och om ändring och komplettering av vissa rättsakter • § 2 (verkställande organ) • § 3 (påföljder vid överträdelse av förordningen)

 • Lagen om statlig kontroll av den inre marknaden för konsumentskyddsfrågor
  • Tillsynsorganets befogenheter och förfaranden i B2C-ärenden: 6 § och 9 § (straff vid överträdelser)
 • Konsumentskyddslagen
  • Skydd och överträdelser endast i B2C-fall: 20a §, 21 § och 24 § (sanktioner och påföljder vid överträdelser)
 • Tjänster i lagen om den inre marknaden
  • § 10 (förbud mot geodiskriminering i B2C- och B2B-ärenden),
  • § 17 (verkställande organ även för § 10)
  • § 18 (böter vid överträdelse av § 10) 

Läs mer

Översikt

Geoblockering

Kommissionen satte stopp för omotiverade geoblockeringsregler som undergräver e-handel och gränsöverskridande försäljning i EU.

Se också