Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Genomförande av geoblockeringsförordningen i Slovakien

Denna sida ger en lägesrapport om genomförandet av geoblockeringen i Slovakien och de lokala kontaktpunkterna.

  Slovakiens flagga

Verkställande organ 

Slovenská obchodná inšpekcia(slovakisk handelsinspektion)

Postadress: Slovenská obchodná inšpekcia

Postbox 29 Bajkalská
21/A 827
99 Bratislava 27 Slovakien

Telefon: + 421 2 58 27 21 60

E-post: info@soi.sk

Stöd till konsumentorgan

Európske spotrebiteаské centrum v SR(Europeiskt konsumentcentrum i Slovakien)

Postadress: Európske spotrebite-ské centrum v SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Mlynské nivy 44/a 

827 15 Bratislava 212

Slovakien

Telefon: + 421 905 528 477

E-post: ECCNET-SK@ec.europa.eu

Åtgärder som är tillämpliga på överträdelser

 • Lag om övervakning och assistans vid omotiverad geografisk diskriminering av kunder på den inre marknaden och om ändring av lag nr 128/2002 Coll. om statlig kontroll av den inre marknaden i konsumentskyddsfrågor och om ändring och komplettering av vissa rättsakter
  • § 2 (verkställande organ)
  • § 3 (påföljder vid överträdelse av förordningen)

 • Lagen om statlig kontroll av den inre marknaden för konsumentskydd
  • Tillsynsorganets befogenheter och förfaranden i mål mellan företag: § 6 och 9 § (påföljder vid överträdelser)
 • Konsumentskyddslagen
  • Skydd och överträdelser endast i B2C-ärenden: 20 a §, 21 § och 24 § (sanktioner och påföljder vid överträdelser)
 • Tjänster i lagen om den inre marknaden
  • § 10 (förbud mot geodiskriminering i B2C- och B2B-ärenden).
  • § 17 (verkställande organ även för § 10)
  • § 18 (böter vid överträdelse av § 10) 

Läs mer

Översikt

Geoblockering

Kommissionen har satt stopp för omotiverade geoblockeringsregler, som undergräver online-shopping och gränsöverskridande försäljning i EU.

Se också