Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Genomförande av förordningen om geoblockering i Spanien

På denna sida ges en lägesrapport om genomförandet av geoblockeringen i Spanien och de lokala kontaktpunkterna.

    Spaniens flagga

Tillsynsorgan 

Konsumenter

Turism

Stöd till konsumentorganisationer

Postadress: Calle Príncipe de Vergara, 54. 28006. Svenska

E-post – Tel: + 34 91 822 45 55

Åtgärder som är tillämpliga på överträdelser

  • Kungligt lagstiftningsdekret 1/2007 av den 16 november om godkännande av den konsoliderade texten till den allmänna lagen om konsumentskydd och andra kompletterande lagar.
  • Lag 3/1991 av den 10 januari om illojal konkurrens (de åtgärder som föreskrivs i kapitel IV i den ovannämnda lagen om civilrättsliga rättsmedel mellan företag).

 

Läs mer

Översikt

Geoblockering

Kommissionen satte stopp för omotiverade geoblockeringsregler som undergräver e-handel och gränsöverskridande försäljning i EU.

Se också