Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Hantering av hälsodata

Europeiska kommissionen antog ett meddelande och ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar om digital omvandling av hälso- och sjukvård för att främja Europeiska unionens åtgärder.

    Läkare som använder tablett

Hälsodata och datahantering är avgörande när det gäller att stärka medborgarna och bygga ett hälsosammare samhälle.

Säker tillgång till hälsodata

Den första prioriteringen i meddelandet om digital omvandling av hälso- och sjukvård på den digitala inre marknaden är inriktad på medborgarnas säkra tillgång till sina hälsouppgifter, även när de är utomlands. Målet är att göra det möjligt för medborgarna att utöva sin rätt att få tillgång till sina hälsouppgifter i hela EU, bland annat interoperabiliteten mellan elektroniska patientjournaler (EHR).

Personlig medicin

I meddelandets andra prioritering betonas vikten av individanpassad medicin genom en gemensam europeisk datainfrastruktur. Forskare och andra yrkesverksamma bör samla resurser såsom data, expertis, databehandlings- och lagringskapacitet för bättre hälsoförebyggande och snabbare och mer individanpassad diagnos och behandling. För att uppnå detta delar myndigheter och andra intressenter data och infrastruktur för förebyggande och individanpassad forskning och behandling av läkemedel.

Medborgarinflytande

Den tredje prioriteringen riktar sig till medborgarna med digitala verktyg för användarfeedback och personcentrerad vård. Detta ger människor möjlighet att ta hand om sin hälsa, stimulera förebyggande och möjliggöra återkoppling och interaktion mellan användare och vårdgivare.

Förbättrad forskning och behandling

Tillgång till hälso- och sjukvårdsdata hjälper forskare att producera mer exakta och snabbare tester på läkemedel som ska lanseras på marknaden. För examen bidrog det EU-finansierade AirPROM -projektet till att utveckla ett banbrytande piller mot astma, med användning av digitala luftvägsmodeller för att förutsäga både sjukdomsprogression och respons på behandling. Forskningen och utvecklingen av p-piller var mycket snabbare och effektivare än normalt. Det uppskattas att cirka 20 år har räddats.

Genom att använda stora data kan forskare hjälpa vårdpersonal och hälso- och sjukvårdspersonal att identifiera, simulera, välja och övervaka effektiviteten av nuvarande och nya behandlingar. Exempel på projekt är:

 

Läs mer

Översikt

e-hälsa

EU-kommissionen arbetar för att ge medborgarna tillgång till säkra och högkvalitativa digitala tjänster inom hälso- och sjukvården.

Se också

Utbyte av elektroniska patientjournaler inom EU

Europeiska kommissionen har antagit en rekommendation om ett europeiskt elektroniskt format för utbyte av patientjournaler för att frigöra flödet av hälsouppgifter över gränserna.

experter på e-hälsa

Europeiska kommissionen har inrättat två expertgrupper som arbetar med e-hälsa: intressentgruppen för e-hälsa och en tillfällig arbetsgrupp för e-hälsa.