Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Internationella förbindelser

Europeiska unionen samarbetar med länder över hela världen och med internationella organisationer för att se till att tekniken bidrar till att förbättra livet överallt.

    evocation of global cooperation

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Internet för världen in i människors vardagsrum, kontor och skolor. Den globala världen kommer till oss genom webbplatser som erbjuder mängder av filmer , liksom samt webbaserade kontors- och undervisningsverktyg som gör det möjligt för människor från hela världen att arbeta med samma projekt.

När allt fungerar som det ska inser vi kanske inte hur mycket arbete som ligger bakom våra smarta telefoner eller datorskärmar. När vi inte kan komma åt innehåll på nätet eller, tvärtemot, om våra barn får tillgång till innehåll som inte är lämpligt för deras ålder, blir vi kanske medvetna om att det finns ett helt maskineri som arbetar i det fördolda för att göra internet säkert för människor och företag. Och att detta maskineri inte bara arbetar på i Europa, utan över hela världen.

Europa har mycket att erbjuda för att bygga bättre samhällen och ekonomier över hela världen. Europeiska unionen arbetar redan med internationella partner inom områden som handel, säkerhet och rättsstatsprincipen, och den digitala sfären bör inte vara annorlunda. Internet bör vara gratis och säkert, det bör inte finnas några handelshinder på nätet och terroristrelaterat innehåll bör inte ha någon plats där.

EU:s mål för det digitala årtiondet är att se till att den digitala världen är till nytta för alla. EU:s arbete med digital politik är inriktat på flera geografiska områden, till exempel EU:s närområde, utvecklingsländer i Afrika och Medelhavsområdet, liksom utvecklade länder som exempelvis USA och Japan. EU är ledande inom politikområden som digital handel och datautbyte, och trycker på för att globala företag ska agera ansvarsfullt på nätet.

Några exempel på EU:s digitala arbete i världen är bland annat

  • stöd till Forumet för förvaltning av internet för att hålla internet fritt, öppet och säkert,
  • partnerskap med västra Balkan för lägre roamingavgifter,
  • insatser för att förbättra konnektiviteten med andra kontinenter, till exempel genom en ny motorväg för digitala data som kopplar samman Europa och Latinamerika, samt ett nytt konnektivitetspartnerskap med Indien,
  • delande av ordförandeskapet för handels- och teknikrådet med USA,
  • införande av programmet EU4Digital,
  • motverkande av användningen av internet för terroristrelaterat innehåll, förtryck eller social kontroll,
  • skapandet av ett globalt nätverk med digitala experter i EU-delegationer till andra länder,anordnande av årliga IKT- och digitala dialoger med globala partner.

Latest News

DIGIBYTE |
Cybersäkerhet: EU för den 8:e dialogen med USA

Den 15–16 december 2022 höll Europeiska unionen och Förenta staterna den åttonde cyberdialogen mellan EU och USA i Washington DC. Detta skedde mot bakgrund av en dramatiskt försämrad miljö för cyberhot till följd av Rysslands olagliga militära aggression mot Ukraina, som har understrukit behovet av ökat transatlantiskt samarbete och samordning för att förebygga, upptäcka och reagera på skadlig cyberverksamhet och belyste behovet av att säkerställa att kritisk infrastruktur är säker och motståndskraftig.

PRESS RELEASE |
EU investerar 13.5 miljarder euro i forskning och innovation 2023–2024

Kommissionen har i dag antagit det huvudsakliga arbetsprogrammet för Horisont Europa 2023–24, med omkring 13.5 miljarder euro till stöd för forskare och innovatörer i Europa för att hitta banbrytande lösningar på miljömässiga, energirelaterade, digitala och geopolitiska utmaningar.

Läs mer

Fördjupning

Stöd till Ukraina via digital

Kommissionens avdelning arbetar för att stödja den digitala och kulturella sektorn i Ukraina, hjälpa ukrainare att hålla kontakten och ta itu med desinformation.

Utrikespolitik

Eftersom fler länder inspireras av den europeiska digitala modellen har de europeiska företagen fler möjligheter att göra affärer och skapa fler arbetstillfällen för medborgarna.