Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Sakernas internet i den europeiska hälso- och sjukvården

Kommissionen har kontrakterat många storskaliga innovationspiloter för att bidra till att driva digitaliseringen av industrin, inklusive hälso- och sjukvårdssektorn.

    Handen håller en telefon med en symbol för ett friskt hjärta inuti

© ipopba - iStock Getty Images Plus

Många av de digitala lösningar som utvecklats av EU-finansierade projekt inom hälso- och sjukvårdssektorn kommer snart att finnas tillgängliga på marknaden, varav vissa redan har visat sig vara effektiva under olika försök i verkligheten.

Omkring 1 miljard euro i EU-finansiering gjordes tillgängliga genom Horisont 2020-programmet för insatser inom forskning och innovation inom Europeiska kommissionens fokusområde för digitalisering av den europeiska industrin (DEI), där en stor andel investerades i hälso- och sjukvård. Storskaliga pilotprojekt ger svar på samhällsutmaningar och stöder digital innovation och beslutsfattande på olika områden, t.ex. plattformar för sakernas internet och datadelning inom denna sektor. I synnerhet tre LSP – ACTIVAGE, GATEKEEPER och SHAPES – har fått närmare 60 miljoner euro för forskning och innovation i införandet av digital teknik inom europeisk hälso- och sjukvård.

ACTIVAGE logo – ordet ACTIVAGE med jag ersatt med en på/av-knapp

Aktivera InnoVative IoT smarta livsmiljöer för AGEing väl

ACTIVAGE var inriktat på smarta livsmiljöer och byggde det första IoT-ekosystemet på nio distributionsplatser i sju europeiska länder. Det pågick från januari 2017 till september 2020 och fick cirka 20 miljoner euro. ACTIVAGE återanvända öppna plattformar, IoT-teknik och standarder och integrerade nya gränssnitt som behövs för att ge interoperabilitet mellan dem. Detta möjliggjorde införandet av AHA-tjänster (Active & Healthy Ageing) som användes för att stödja äldre patienters oberoende boende i sina hem och tillgodose behoven hos vårdgivare, tjänsteleverantörer och offentliga myndigheter.

Projektet levererade en ACTIVAGE IoT Ecosystem Suite (AIOTES): en uppsättning tekniker, verktyg och metoder för interoperabilitet mellan IoT-plattformar som tar upp tillförlitlighet, dataskydd, integritet och säkerhet. Användarnas efterfrågestyrda IoT-baserade AHA-lösningar användes på AIOTES på varje webbplats, vilket förbättrar befintliga tjänster, för att främja självständigt boende och bevarande av livskvalitet och autonomi.

AHA-IoT-lösningar som användes under ACTIVAGEs livscykel tillhandahålls fortfarande slutanvändare, vilket är fallet för Galicien Regional Health Service (Spanien) och Digital Cities of Central Greece som upprätthåller integrerad hälso- och sjukvård för äldre. Lösningarna stöds också av kommersiella partners, sett i Valencia (Spanien), som tillhandahåller daglig aktivitetsövervakning till sina ACTIVAGE-användare, eller i hela Tyskland, där fyra av de utplacerade platserna fortfarande körs.

Dessutom används ACTIVAGE-dataset i flera Horisont 2020-projekt som behandlar artificiell intelligens (AI) för individanpassad tidig riskdetektering eller integrerad vård. LSP:s bästa praxis delas med de nya piloterna GATEKEEPER och SHAPES, samt dess arkitektur, datamodeller och AIOTES, som har gjorts tillgängliga för nya forskningsinitiativ.

Besök ACTIVAGE-projektets webbplats

Gatekeeper logo – ordet GATEKEEPER med varje bokstav i ett separat blockGRINDVAKT

GATEKEEPER-projektet inleddes i oktober 2019 med ett totalt stöd på 19,6 miljoner euro i EU-finansiering. Gatekeeper syftar till att ge äldre medborgare möjlighet att hålla sig friska med avseende på optimal funktionsförmåga över tid, vilket bidrar till målet för hållbar utveckling: ”säkerställa ett hälsosamt liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar”. Projektet bygger upp ett decentraliserat digitalt ekosystem, underlättar samarbete och ger resultat till sina intressenter (hälso- och sjukvårdsleverantörer, företag, företagare och äldre medborgare) i hela Europa. Plattformen kommer att tillhandahålla bevis på pilotplatser, generera öppna ansökningsomgångar och utveckla hållbara aktiviteter för att upprätthålla projektet.

Gatekeeper kommer att involvera 40 000 patienter i nio användningsfall baserade på artificiell intelligens, e-hälsa ochsmarta hemlösningar.  En digital plattform kommer att göra det möjligt för dessa patienter att integrera sina data med hälso- och sjukvårdssystem, vilket möjliggör bättre upptäckt av risker relaterade till deras tillstånd. På samma sätt kommer hälso- och sjukvårdspersonal att ha tillgång till verkliga data från patienter och deras livsmiljöer. Användningen av EU-standarder kommer också att göra det möjligt att använda plattformen i verkliga miljöer från 12 hälso- och sjukvårdssystem i Europa och Asien.

Gatekeeper kommer att bygga en plattform för att utnyttja potentialen hos ny teknik för att förbättra hälso- och sjukvården för vanliga kroniska patologier. Äldre patienter som lider av kroniska sjukdomar var den mest sårbara gruppen när det gäller covid-19. Gatekeeper skapade en arbetsgrupp för att hantera projektets svar på pandemin, vilket ledde till att det skapades ett användningsfall som enbart fokuserade på covid-19-pandemin med tanke på gränserna för det nuvarande hälso- och sjukvårdssystemet.

Besök GATEKEEPER-projektets webbplats

Formernas logotyp

Smart och hälsoåldrande genom människor som engagerar sig i stödjande system

Shapes kommer att utveckla en standardiserad öppen plattform som erbjuder tekniska, organisatoriska, kliniska, utbildningsrelaterade och samhälleliga lösningar, med nästan 19 miljoner euro i EU-finansiering. Den kommer att använda aspekter som tillgänglighet, integritet, säkerhet, sårbarhet, ansvar och förtroende för uppkopplade dataområden för att underlätta ett långsiktigt hälsosamt och aktivt åldrande och upprätthålla livskvaliteten.

Användare, lösningsleverantörer och intressenter inom integrerad vård, smart, aktivt och hälsosamt åldrande och självständiga bostadsområden, som arbetar tillsammans för att skala upp SHAPES-plattformen. Tre öppna ansökningsomgångar kommer att välkomna tredje parter till SHAPES, samtidigt som nya företagares och små och medelstora företags marknadsinträde underlättas, så att de får möjlighet att nå en alleuropeisk marknad.

Diagram över hur SHAPES fungerar: Gateway talar till marknadsplatsen, matar in information i det säkra molnet (användararkiv och kunskapsbas), som också interagerar med marknadsplatsen. Denna information delas med vårdgivare, vårdgivare, forskare och beslutsfattare

Formerna lanserades i november 2019, sex månader innan pandemin tillkännagavs. Konsortiet med 36 partner utvecklade och integrerade snabbt en covid-19-insats som skulle kunna införlivas i deras alleuropeiska pilotkampanj. Detta inkluderar en kontraktsspårningsapp, digitala lösningar som hjälper till med fjärrövervakning av patienter och modifiering av robotar för att utföra desinfektioner på äldre patienter i karantän.

En stor del av SHAPES innefattar forskning om äldre patienters vanor, vilket inte var möjligt på grund av nedstängningarna. För att bekämpa reserestriktioner och fysiska begränsningar utvecklades en innovativ verktygslåda för att hjälpa forskare i hela Europa att fortsätta att fånga realtidsdata på lokal nivå, samtidigt som man fortsätter att bygga upp förtroende genom ett longitudinellt förhållande.

Eftersom SHAPES är inriktat på hem- och samhällsbaserad vård betonade pandemin dess roll och fortsätter att illustrera framtida vägar för europeisk forskning för att förbättra hälso- och sjukvårdssystemen och skydda några av samhällets mest utsatta medlemmar.

Besök SHAPES-projektets webbplats

Andra hälso- och sjukvårdsinitiativ

Smart barndomsfetma Caring-lösning med hjälp av IoT-potential (OCARIoT)

Målet med OCARIoT var att främja hälsosam kost och utbildning om fysiska störningar samt förebyggande av fetma hos barn i åldrarna 9–12 år. Från november 2017 till april 2021 och fick 1,5 miljoner euro utvecklade OCARIoT en IoT-baserad personlig coachinglösning som guidar barn att anta en hälsosam kost och fysiskt aktiv livsstil. IoT-nätverket möjliggör observation av dagliga barns aktivitetsmönster, hälsoutveckling, fysiologiska och beteendemässiga parametrar och miljödata. All denna information i kombination med medicinska mönster gjorde det möjligt för OCARIoT att tillhandahålla en anpassad fetmacoaching plan, samtidigt som barn kunde förbli aktiva och engagerade i sitt välbefinnande.

Den föreslagna lösningen kunde ge barn – liksom deras utbildningspersonal och familjer – möjlighet att ta kontroll över sin hälsa genom att samla in realtidsinformation om kost och fysisk aktivitet och koppla samman läkare och barn för att anpassa den individuella fetmacoachingplanen. Genom att validera resultaten på tre specifika pilotplatser i Spanien, Grekland och Brasilien garanterade OCARIoT-konsortiet barns rättigheter och datasekretess, säkerhet och konfidentialitet genom en etiknämnd bestående av hälso- och sjukvårdspersonal och barnrepresentanter från olika europeiska och brasilianska organisationer.

Besök OCARIoT-projektets webbplats

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
EU investerar 13.5 miljarder euro i forskning och innovation 2023–2024

Kommissionen har i dag antagit det huvudsakliga arbetsprogrammet för Horisont Europa 2023–24, med omkring 13.5 miljarder euro till stöd för forskare och innovatörer i Europa för att hitta banbrytande lösningar på miljömässiga, energirelaterade, digitala och geopolitiska utmaningar.

Povezane vsebine

Širša slika

Nästa generations Internet of Things

Framtidens Internet of Things och Edge Computing kan revolutionera hur produktion och processer organiseras och övervakas över strategiska värdekedjor.

Glej tudi