Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europeisk flerpartsplattform för IKT-standardisering

En rådgivande expertgrupp i alla frågor som rör europeisk IKT-standardisering.

    Pilar som alla går i en riktning och långsamt faller i linje

© iStock by Getty Images - 1139052717 Olivier Le Moal

Den europeiska flerpartsplattformen för IKT-standardisering inrättades efter ett beslut från Europeiska kommissionen för att ge råd i frågor som rör genomförandet av IKT-standardiseringspolitiken (.pdf). Den behandlar följande:

  • potentiella framtida behov av IKT-standardisering till stöd för EU:s lagstiftning, politik och offentlig upphandling.
  • tekniska specifikationer för offentlig upphandling, utarbetade av globala IKT-standarder-utvecklande organisationer.
  • samarbete mellan organisationer som fastställer IKT-standarder.
  • den löpande planen, som ger en flerårig översikt över behoven av preliminär eller kompletterande IKT-standardiseringsverksamhet till stöd för EU:s politiska verksamhet.

Flerpartsplattformen består av företrädare för nationella myndigheter från EU:s medlemsstater och Eftaländer, europeiska och internationella IKT-standardiseringsorgan samt intresseorganisationer som företräder industrin, små och medelstora företag och konsumenter.

Det leds gemensamt av Europeiska kommissionens generaldirektorat för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag och Connect och sammanträder fyra gånger om året.

Senaste nytt

Läs mer

Översikt

IKT och standardisering

IKT-specifikationer säkerställer att produkter kan kopplas samman och samverka med varandra, främja innovation och hålla IKT-marknaderna öppna och konkurrenskraftiga.

Se också

Identifiering av IKT-specifikationer

Europeiska kommissionen har utvecklat ett flexibelt tillvägagångssätt för standardisering när man fastställer nya tekniska specifikationer för IKT.

Rullande plan för IKT-standardisering

EU:s löpande plan ger en översikt över preliminära och kompletterande IKT-standardiseringsåtgärder som genomförs till stöd för EU:s politiska verksamhet.