Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Nästa generations Internetinitiativ

Det övergripande uppdraget för initiativet Next Generation Internet (NGI) är att omforma och omkonstruera Internet för det tredje årtusendet och därefter.

    ”Nästa generationens internet”

Idag är internet nyckeln till nästan alla sociala eller ekonomiska aktiviteter. Om tio år kommer det att bli ännu viktigare för samhället och ekonomin runt om i världen.

Men det finns fortfarande problem och utmaningar som Internet står inför. Det finns oro kring personuppgifter och transparens. Och Internet bör tillhandahålla bättre tjänster och större engagemang och deltagande.

Det är viktigt att nästa generation av Internet är utformat för människor, så att det kan uppfylla sin fulla potential för både samhället och ekonomin. Initiativet Next Generation Internet syftar till att forma det framtida Internet som ett interoperabelt plattformsekosystem som förkroppsligar de värden som Europa håller kär: öppenhet, inkludering, öppenhet, integritet, samarbete och skydd av uppgifter.

Bygga ett NGI-ekosystem

  • Den interaktiva NGI-kartan innehåller information om aktiva deltagare i det europeiska ekosystemet för sociala tjänster.
  • Kontaktpunkterna för tjänster av allmänt intresse i EU och associerade länder bidrar till att nå ut till berörda parter och utbyta information med medlemmarna i det framtida Internetforumet och Europeiska kommissionen.
  • Ett antal pågående NGI-projekt bidrar till att identifiera specifika forskningsämnen och skapa ett ekosystem av relevanta intressenter.

Engagera allmänheten och intressenterna

Initiativet har omfattat aktiviteter för att engagera både allmänheten och experter samt en storskalig studie.

Ett offentligt samråd gav alla möjlighet att dela med sig av sina åsikter och idéer om Internet 2030. Resultaten av samrådet sammanfattades och offentliggjordes i en rapport i mars 2017.

Europeiska kommissionen beställde en studie för att utveckla sin vision för nästa generations Internet, prioritera forskningsämnen och ge råd om hur arkitekter initiativet fungerar. Rapporten om studien Next Generation Internet 2025 publicerades i oktober 2018.

Senaste nytt

Povezane vsebine

Širša slika

Advanced digital technologies

The EU is accelerating the development and uptake of advanced technologies so citizens and businesses can enjoy the full potential of the digital world.

Podrobnejše informacije

Utökad verklighet

Utökad verklighet håller på att bli mainstream, vilket gynnar fler branscher och sektorer, inklusive digitalt lärande, underhållning, hälsa, tillverkning och mer.

Toppdomänen.eu

Toppdomänen.eu ger Europa sin egen Internetidentitet, ökar EU:s synlighet, ökar användarnas val av domännamn och främjar e-handel.

Glej tudi

EU:s politik för sakernas internet

EU samarbetar aktivt med industrin, organisationer och den akademiska världen för att frigöra potentialen hos sakernas internet i och utanför Europa.

Blockchain strategi

EU vill vara ledande inom blockkedjeteknik och bli en innovatör inom blockkedjeteknik och ett hem för betydande plattformar, applikationer och företag.