Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Nästa generations Internetinitiativ

Uppdraget för Next Generation Internet-initiativet är att ombilda och omskapa morgondagens Internet, vilket återspeglar grundläggande mänskliga värderingar.

    ”Nästa generationens internet”

Idag är internet nyckeln till nästan alla sociala eller ekonomiska aktiviteter. Det är en verklig värdeskapare som har förändrat ekonomin och samhället. Denna trend är oåterkallelig och Internets viktiga roll för samhället och ekonomin i hela världen kommer att fortsätta att öka.

Covid-19-pandemin visade på vikten av internetresiliens. Sömlös, säker och integritetsbevarande konnektivitet var avgörande för att möta aldrig tidigare skådade utmaningar.

Men det finns fortfarande oro kring personuppgifter och öppenhet. Det finns också en efterfrågan på Internet för att tillhandahålla bättre tjänster och större användarinflytande i utformningen av sin egen online-upplevelse. Det är viktigt att nästa generation av Internet sätter människorna i centrum, så att det kan möta sin fulla potential för både samhället och ekonomin.

Initiativet Next Generation Internet (NGI) syftar till att införa de viktigaste tekniska byggstenarna för morgondagens Internet och att forma det framtida Internet som ett interoperabelt plattformsekosystem som förkroppsligar de värden som Europa har kärt: öppenhet, inkludering, öppenhet, integritet, samarbete och skydd av uppgifter. Målet är att ge användarna möjlighet att välja bland en rad decentraliserade digitala lösningar med öppen källkod.

I detta syfte ger NGI ekonomiskt stöd till gräsrotsprojekt som omfattar alla nivåer av Internet: från öppen hårdvara, nätverks- och transportteknik, firmware, operativsystem och virtualisering, elektroniska identiteter och mellanprogram, decentraliserade liggare, programvaruproduktivitetsverktyg, verktyg för trafikövervakning, upp till over-the-top-internet och vertikala applikationer.

Bygga ett NGI-ekosystem

Banbrytande forskare, utvecklare, högteknologiska små och medelstora företag och nystartade företag utvecklade de viktigaste byggstenarna i internet som vi känner det i dag. NGI strävar efter att återuppliva och upprätthålla detta ekosystem av innovatörer för att bygga morgondagens internet.

Genom ett antal pågående NGI -projektanvänds kaskadfinansieringsmekanismen för att finansiera ett stort antal mycket begåvade innovatörer på gräsrotsnivå som faktiskt förändrar internets gång.

Stödja suveränitet, förtroende och europeiska värderingar

Initiativet bidrar till skyddet av europeiska värden som uttrycks i den europeiska förklaringen om digitala rättigheter och principer – såsom integritetsskydd, användarkontroll och valfrihet, inkludering, decentralisering – och visionen om ett öppet, fritt, globalt, driftskompatibelt, tillförlitligt och säkert internet i enlighet medförklaringen ominternets framtid .

NGI är ett av EU:s initiativ som direkt bidrar till utvecklingen och spridningen av digitala gemensamma tjänster på området internetteknik.

Senaste nytt

Läs mer

Översikt

Advanced digital technologies

The EU is accelerating the development and uptake of advanced technologies so citizens and businesses can enjoy the full potential of the digital world.

Fördjupning

Utökad verklighet

Utökad verklighet håller på att bli mainstream, vilket gynnar fler branscher och sektorer, inklusive digitalt lärande, underhållning, hälsa, tillverkning och mer.

Toppdomänen.eu

Toppdomänen.eu ger Europa en egen identitet på Internet, ökar EU:s synlighet, ökar användarnas val av domännamn och främjar e-handel.

Se också

EU:s politik för sakernas internet

EU samarbetar aktivt med näringslivet, organisationerna och den akademiska världen för att frigöra potentialen hos sakernas internet i och utanför Europa.

Blockkedjestrategi

EU vill vara ledande inom blockkedjeteknik och bli en innovatör inom blockkedjeteknik och ett hem för betydande plattformar, tillämpningar och företag.