Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Personlig integritet och säkerhet på nätet

Gemensamma EU-regler garanterar en hög nivå av personlig integritet på nätet. EU har åtagit sig att se till att alla människor och i synnerhet barn är säkra på nätet.

    A group of people on laptops, phones and tablets with online privacy icons around them

© Image by metamorworks - iStock Getty Images

E-integritet

Varje gång vi är online lämnar vi ut våra personuppgifter till de webbplatser som vi använder och till de företag som tillhandahåller internet. Dessa uppgifter kan vara allt från våra namn och kontaktuppgifter till vad vi gillar och ogillar eller våra kreditkortsuppgifter.

EU-omfattande regler kan bidra till att skydda våra data när vi använder internet. EU diskuterar för närvarande nya sekretessregler för att skapa förtroende och säkerhet på nätet under det digitala decenniet. Reglerna kommer att ge oss större kontroll över våra data och enheter. De kommer också att uppdatera befintliga regler för e-integritet så att dessa kan omfatta nya kommunikationssätt på nätet.

Nya regler för e-integritet går hand i hand med andra EU-initiativ för att säkerställa vår personliga integritet på nätet. EU:s allmänna dataskyddsförordning säkerställer till exempel att våra personuppgifter endast kan samlas in på stränga villkor och för legitima ändamål.

Ett bättre internet för barn

Ungefär en av tre internetanvändare är barn. Barn använder innehåll på internet i allt yngre ålder.

Men samtidigt som det finns utmärkta möjligheter till lärande och kreativitet på internet så finns det också risker. Barn kan utsättas för falska nyheter, cybermobbning, integritetsbrott, skadligt innehåll och gromning.

EU har lanserat sin strategi för ett bättre internet för barn med målet att införa särskilda åtgärder för ungdomar på nätet.

För att skapa ett bättre internet för barn har kommissionen satt upp följande mål:

  • Uppmuntra mer kreativt och utbildningsmässigt innehåll för barn.
  • Främja medvetenhet och självständighet genom att erbjuda kurser i digital kompetens och säkerhet på nätet.
  • Skapa en säker miljö med åldersanpassade sekretessinställningar och föräldrakontroller.
  • Bekämpa sexuella övergrepp mot barn och sexuellt utnyttjande på nätet.

 

Latest News

Povezane vsebine

Podrobnejše informacije

Digital integritet

Direktivet om integritet och elektronisk kommunikation och den allmänna dataskyddsförordningen bidrar till att garantera EU-medborgarnas digitala integritet.