Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Vi står på randen till en ny era för fotonik, och Europeiska kommissionen arbetar för att se till att medborgare och företag får full nytta av denna teknik.

    Ett färgat band som representerar fotonik över en vit bakgrund

Photonics är ljusets vetenskap och teknik. Det omfattar att generera, styra, manipulera, förstärka och detektera ljus. Och det ligger bakom många av de innovationer som har förändrat vårt sätt att leva under de senaste åren. 

Laser, optiska fibrer, kameror och skärmar i våra telefoner, optisk pincett och belysning i våra bilar, hem, datorskärmar och TV är bara några exempel på fotonik. Med tanke på det nuvarande landskapet och den potential som fotonik har för att förbättra innovationen i flera branscher har det erkänts som en av Europas viktigaste möjliggörande teknik under 2000- talet.

Den europeiska teknikplattformen, Photonics21, representerar forskningsprioriteringar för fotonik på europeisk nivå. Syftet är att utveckla en gemensam strategi för europeisk industri, vetenskap och politik. Europeiska kommissionen undertecknade ett offentlig-privat partnerskap med Photonics21 för att stödja och utveckla denna grundläggande del av den europeiska vetenskapen och näringslivet. 

Fotonik och vardagsliv

Photonics spelar en viktig roll för att driva innovation inom ett ökande antal områden. Tillämpningen av fotonik sprids över flera sektorer, från optisk datakommunikation till bildbehandling, belysning och bildskärmar, till tillverkningssektorn, till biovetenskap, hälso- och sjukvård, säkerhet och säkerhet.

Photonics erbjuder nya och unika lösningar där dagens konventionella teknik närmar sig sina gränser när det gäller hastighet, kapacitet och noggrannhet. Effekten av fotonik i vårt dagliga liv är anmärkningsvärd.

Hälsa

Photonics har potential att revolutionera vården på grund av ljusets förmåga att upptäcka och mäta sjukdomar på ett snabbt, känsligt och korrekt sätt.

Biofotonik är användningen av ljusbaserad teknik inom bio & medicinska vetenskaper. Det kan användas effektivt för mycket tidig upptäckt av sjukdomar, med icke-invasiva avbildningstekniker eller punkt-of-care applikationer.

Biofotonik är också avgörande för analysen av processer på molekylär nivå, vilket ger en större förståelse för sjukdomarnas ursprung, vilket möjliggör förebyggande och nya behandlingar. Fotonikteknik spelar också en viktig roll för att tillgodose behoven i vårt åldrande samhälle, från pacemakers till syntetiska ben till endoskop till mikrokameror som används i in-vivo-processer.

Belysning och energibesparingar

Photonics används också i avancerad belysningsteknik, såsom Solid State Lighting (SSL) för allmänna belysningsapplikationer. SSL är baserat på lysdioder (LED) och organiska lysdioder (OLEDs).

SSL ger belysning av högre kvalitet och bidrar till betydande energibesparingar. Intensiv tillverkning och forskning syftar till att ytterligare förbättra SSL-prestanda, särskilt energieffektivitet och kvalitet, och därmed minska kostnaderna.

Som en del av den europeiska gröna given åtog sig EU att nollställa nettoutsläpp av växthusgaser senast 2050. Belysning står för upp till 19 % av elförbrukningen över hela världen, så effektivare belysning kommer att ge enorma energibesparingar.

Till exempel kan ersättandet av glödlampor med SSL-teknik spara upp till 70 % av den energi som används idag i belysning. Och SSL har enastående unika egenskaper, inklusive robusthet, längre livslängd, dimning och färgtonbarhet. Dessa egenskaper erbjuder oöverträffade möjligheter att forma och anpassa belysningsmiljön för att tillgodose individuella behov.

Bredband Internet

Behovet av snabbare, mer transparenta, dynamiska och grönare bredbandsnät driver EU:s forskningspolitik på området optisk datakommunikation. Forskning inom detta område tar upp den dramatiska ökningen av strömförbrukningen på webben, i datacenter och servrar. Målet är att möjliggöra trafiktillväxt, snabba nätverksförändringar och varierande trafikkrav samtidigt som datakommunikationen blir snabbare, billigare och mer energieffektiv.

Säkerhet och trygghet

Photonics är en viktig möjliggörare för att förbättra säkerheten för människor, varor och miljön. Det ger möjlighet att bygga kontaktlösa sensorer och visuella applikationer som arbetar i olika spektrum av ljusspektrum från röntgen till terahertz. Sådana sensorer skulle vara tillräckligt känsliga och exakta för att på ett tillförlitligt sätt upptäcka potentiella faror eller farliga situationer.

Photonics teknologier har flera praktiska tillämpningar inom säkerhet och säkerhet. Fibersensorer används för att upptäcka strukturella defekter inom byggsektorn, förhindra miljöföroreningar och utveckla förarassistanssystem. 

Säkerhetstillämpningar är också beroende av fotonikteknik, till exempel i biometriska system och gränssäkerhetssystem, videoövervakningssystem och utrustning för att upptäcka farligt eller olagligt gods.

Tillverkning av hög kvalitet

Lasrar har blivit ett mångsidigt verktyg. Laserbearbetning har blivit avgörande för tillverkning med hög volym, låg kostnad och precision. Nya laserbaserade tekniker stimulerar nya tillverkningsprocesser med en extraordinär hög kvalitet. Detta möjliggör massanpassning och mycket flexibel produktion på begäran, snabb, ren och resurseffektiv tillverkning och nollfelsproduktion.

Europa är ledande inom industriell laserteknik. Den utvecklar, levererar och tillämpar lasrar och lasersystem. Industriell laserteknik används inom bilindustrin, för behandling av plast, för tillverkning av solcellsceller, halvledare och miniatyriserade komponenter som används inom medicinsk teknik, med mera.

Om du vill veta mer om Photonics kan du besöka Photonics21, den europeiska teknikplattformen, eller kontakta oss för mer information.

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
EU investerar 216 miljoner euro för att främja forskning och innovation på halvledarområdet

Det gemensamma företaget för halvledare tillkännagav i dag lanseringen av 216 miljoner euro i ansökningsomgångar för att stödja forsknings- och innovationsinitiativ på områdena halvledare, mikroelektronik och fotonik. Detta tillkännagivande följer på en första omgång ansökningsomgångar för innovativa pilotlinjer, som tillkännagavs i november 2023 och som säkerställde 1,67 miljarder euro i EU-finansiering.

DIGIBYTE |
Nya europeiska partnerskap för att förverkliga EU:s ambitioner för det digitala decenniet

För att främja investeringar i forskning och innovation på det digitala området har kommissionen lanserat nya europeiska partnerskap tillsammans med näringslivet och den akademiska världen inom ramen för Horisont Europa-programmet. Partnerskapen kommer att eftersträva innovativa lösningar i stor skala och samla insatser, resurser och investeringar som kommer att ge långsiktiga positiva effekter, stärka den europeiska konkurrenskraften och den tekniska suveräniteten samt skapa arbetstillfällen och tillväxt.

Läs mer

Översikt

Avancerad databehandling

EU:s investeringar i högpresterande databehandling och datorteknik kommer att göra det möjligt för Europa att gå i bräschen för superdatorer i det digitala årtiondet.

Fördjupning

Se också

Jordens destination

Destination Earth (DestinE), ett av EU-kommissionens flaggskeppsinitiativ för att stödja den gröna omställningen.

Elektronik

Mikro- och nanoelektronik tar oss till världen i miniatyr, där stora saker underlättas av de minsta och smartaste elektroniska komponenterna och systemen.

Quantum

För att frigöra kvantomvandlingskraften måste EU utveckla ett fullfjädrat europeiskt kvantekosystem som bygger på sin tradition av spetskompetens inom kvantforskning.

Högpresterande datorsystem

Högpresterande datorsystem avser datorsystem med extremt hög beräkningskraft som kan lösa enormt komplexa och krävande problem.