Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Foton: Industriell innovation och samarbete

Kommissionen inrättade ett offentlig-privat partnerskap inom ramen för Horisont 2020 för att förbättra sektorn för fotonik.

    Åttkantiga prismor tessellerade, alla svarta med en tänd upp och når framåt.

© iStock by Getty Images - 1222436839 coffeekai

Fotonik är av avgörande betydelse för Europa. Därför inrättades ett offentlig-privat partnerskap inom ramen för Horisont 2020 för att stärka sektorn. Huvudsyftet med det offentlig-privata partnerskapet är att upprätthålla och öka Europas industriella ledarskap inom fotonik genom att främja tillverkning av fotonik och påskynda Europas innovationsprocess.

Att befästa Europas industriella ledarskap inom fotonik kommer i sin tur att minska tidpunkten för marknaden för produkter, vilket möjliggör en övergripande fördel när det gäller skapande av arbetstillfällen och tillväxt i Europa.

Syftet är särskilt att

  • stimulera investeringar i forskning, utveckling och innovation inom den privata sektorn,
  • främja forskning och innovation med en affärsdriven agenda,
  • påskynda utvecklingen av fotoniska tekniker.

Det offentlig-privata partnerskapet kommer att omfatta hela värdekedjan för forskning och innovation, från avancerade material till tillverkning, till produkter och tjänster. Det kommer också att handla om avancerad forskning, pilotlinjer och marknader. Det offentlig-privata partnerskapet kommer att inriktas på marknadssektorer där den europeiska fotonikindustrin är särskilt stark, som belysning, medicinsk fotonik och optiska komponenter och system.

På europeisk nivå finns det redan andra former av samarbetsprojekt. Photonics regionala kluster, nationella teknikplattformar och den europeiska teknikplattformen Photonics21 är några framgångsrika exempel.

Senaste nytt

DIGIBYTE |
Nya europeiska partnerskap för att förverkliga EU:s ambitioner för det digitala decenniet

För att främja investeringar i forskning och innovation på det digitala området har kommissionen lanserat nya europeiska partnerskap tillsammans med näringslivet och den akademiska världen inom ramen för Horisont Europa-programmet. Partnerskapen kommer att eftersträva innovativa lösningar i stor skala och samla insatser, resurser och investeringar som kommer att ge långsiktiga positiva effekter, stärka den europeiska konkurrenskraften och den tekniska suveräniteten samt skapa arbetstillfällen och tillväxt.

PRESS RELEASE |
EU-kommissionen och den europeiska industrin investerar 22 miljarder euro i nya europeiska partnerskap för att hitta lösningar på stora samhällsproblem

Kommissionen har lanserat 11 nya europeiska partnerskap tillsammans med näringslivet för att främja investeringar i forskning och innovation och övervinna stora klimat- och hållbarhetsutmaningar, för att göra Europa till den första klimatneutrala ekonomin och genomföra den europeiska gröna given. I linje med målen för den gröna och digitala omställningen, kommer partnerskapen också att bidra till EU:s ambitioner på det digitala området under nästa decennium, Europas digitala decennium.

DIGIBYTE |
Coronavirus response: €56 million for solutions using medical technologies, digital tools and artificial intelligence

A new Call on Medical technologies, Digital tools and Artificial Intelligence analytics, with a budget of €56 million, is launched on May 19 to quickly deploy new solutions using medical technologies, digital tools and artificial intelligence to increase our response capabilities to this coronavirus crisis, improve the recovery, and better prepare for future such crises or waves.

Povezane vsebine

Širša slika

Foton

Vi står på randen till en ny era för fotonik, och Europeiska kommissionen arbetar för att se till att medborgare och företag får full nytta av denna teknik.