Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Foton: Industriell innovation och samarbete

Kommissionen inrättade ett offentlig-privat partnerskap inom ramen för Horisont 2020 för att förbättra sektorn för fotonik.

    Åttkantiga prismor tessellerade, alla svarta med en tänd upp och når framåt.

© iStock by Getty Images - 1222436839 coffeekai

Fotonik är av avgörande betydelse för Europa. Därför inrättades ett offentlig-privat partnerskap inom ramen för Horisont 2020 för att stärka sektorn. Huvudsyftet med det offentlig-privata partnerskapet är att upprätthålla och öka Europas industriella ledarskap inom fotonik genom att främja tillverkning av fotonik och påskynda Europas innovationsprocess.

Att befästa Europas industriella ledarskap inom fotonik kommer i sin tur att minska tidpunkten för marknaden för produkter, vilket möjliggör en övergripande fördel när det gäller skapande av arbetstillfällen och tillväxt i Europa.

Syftet är särskilt att

  • stimulera investeringar i forskning, utveckling och innovation inom den privata sektorn,
  • främja forskning och innovation med en affärsdriven agenda,
  • påskynda utvecklingen av fotoniska tekniker.

Det offentlig-privata partnerskapet kommer att omfatta hela värdekedjan för forskning och innovation, från avancerade material till tillverkning, till produkter och tjänster. Det kommer också att handla om avancerad forskning, pilotlinjer och marknader. Det offentlig-privata partnerskapet kommer att inriktas på marknadssektorer där den europeiska fotonikindustrin är särskilt stark, som belysning, medicinsk fotonik och optiska komponenter och system.

På europeisk nivå finns det redan andra former av samarbetsprojekt. Photonics regionala kluster, nationella teknikplattformar och den europeiska teknikplattformen Photonics21 är några framgångsrika exempel.

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
EU investerar 216 miljoner euro för att främja forskning och innovation på halvledarområdet

Det gemensamma företaget för halvledare tillkännagav i dag lanseringen av 216 miljoner euro i ansökningsomgångar för att stödja forsknings- och innovationsinitiativ på områdena halvledare, mikroelektronik och fotonik. Detta tillkännagivande följer på en första omgång ansökningsomgångar för innovativa pilotlinjer, som tillkännagavs i november 2023 och som säkerställde 1,67 miljarder euro i EU-finansiering.

DIGIBYTE |
Nya europeiska partnerskap för att förverkliga EU:s ambitioner för det digitala decenniet

För att främja investeringar i forskning och innovation på det digitala området har kommissionen lanserat nya europeiska partnerskap tillsammans med näringslivet och den akademiska världen inom ramen för Horisont Europa-programmet. Partnerskapen kommer att eftersträva innovativa lösningar i stor skala och samla insatser, resurser och investeringar som kommer att ge långsiktiga positiva effekter, stärka den europeiska konkurrenskraften och den tekniska suveräniteten samt skapa arbetstillfällen och tillväxt.

Läs mer

Översikt

Foton

Vi står på randen till en ny era för fotonik, och Europeiska kommissionen arbetar för att se till att medborgare och företag får full nytta av denna teknik.