Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Intressentgruppen för cybersäkerhetscertifiering

Intressentgruppen för cybersäkerhetscertifiering inrättades för att ge råd i strategiska frågor som rör cybersäkerhetscertifiering.

    Logotyp för intressentgruppen för cybersäkerhetssamarbete

Om gruppen

Intressentgruppens övergripande uppdrag för cybersäkerhetscertifiering är att stödja och underlätta de strategiska frågorna om den europeiska ramen för cybersäkerhetscertifiering. På begäran kommer gruppen att ge Enisa råd i allmänna och strategiska frågor som rör Enisas uppgifter i samband med marknads-, standardiserings- och cybersäkerhetscertifiering.  

Gruppen kommer också att bistå Europeiska kommissionen vid utarbetandet av unionens löpande arbetsprogram enligt artikel 47 i Cybsercurity Act. Den kommer att avge ett yttrande om unionens löpande arbetsprogram och i brådskande fall ge råd till kommissionen och den europeiska gruppen för cybersäkerhetscertifiering om behovet av ytterligare certifieringssystem som inte ingår i unionens löpande arbetsprogram.

I enlighet med cybersäkerhetsakten kommer Europeiska kommissionen tillsammans med Enisa att vara medordförande för mötena i intressentgruppen för cybersäkerhetscertifiering. Enisa kommer också att tillhandahålla gruppens sekretariat. Gruppen ska i princip sammanträda tre gånger per år. 

Europeiska kommissionen tillgängliggör dagordningar och protokoll för sammanträden.

Medlemmar

Gruppen består av upp till 50 medlemmar från olika organisationer, bland annat akademiska institutioner, konsumentorganisationer, organ för bedömning av överensstämmelse, standardiseringsorganisationer, företag och branschorganisationer och andra medlemsorganisationer som är verksamma i Europa med intresse av cybersäkerhetscertifiering.

Gruppen består av medlemmar som utsetts från de europeiska standardiseringsorganisationerna, såsom CEN-Europeiska standardiseringskommittén, Cenelec-Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering, ETSI – European Telecommunications Standards Institute. I gruppen deltar också internationella standardiseringsorgan som Internationella standardiseringsorganisationen (ISO), Internationella elektrotekniska kommissionen (IEC) och Internationella teleunionen (ITU), det europeiska samarbetet för ackreditering (EA) och Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB).

Få tillgång till den fullständiga listan över medlemsorganisationer (.pdf)

Möten

Dokument från SCCG

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Kommissionen offentliggör rekommendationen om post-Quantum Cryptography

I dag har kommissionen offentliggjort en rekommendation om kryptografi efter kvantiteten för att uppmuntra medlemsstaterna att utveckla och genomföra en harmoniserad strategi som EU:s övergång till kryptografi efterkvantum. Detta kommer att bidra till att säkerställa att EU:s digitala infrastruktur och tjänster är säkra i nästa digitala era.

Läs mer

Översikt

Cybersäkerhetspolitik

Europeiska unionen arbetar på olika fronter för att främja cyberresiliens, skydda vår kommunikation och våra data och skydda samhället och ekonomin på nätet.

Se också

EU:s rättsakt om it-solidaritet

EU:s rättsakt om it-solidaritet kommer att förbättra beredskapen, upptäckten och hanteringen av cybersäkerhetsincidenter i hela EU.

22 cybersäkerhetsprojekt som valts ut för att få 10,9 miljoner euro

Operatörer av väsentliga tjänster (OES), nationella cybersäkerhetscertifieringsmyndigheter och nationella behöriga myndigheter för cybersäkerhet hör till de utvalda sökande som kommer att få 11 miljoner euro i finansiering från ansökningsomgången för cybersäkerhet inom Fonden för...

EU:s cybersäkerhetsakt

Cybersäkerhetsakten stärker EU:s cybersäkerhetsbyrå (Enisa) och fastställer en ram för cybersäkerhetscertifiering för produkter och tjänster.