Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

En europeisk strategi för ett bättre internet för barn (BIK+)

Digitalt deltagande, egenmakt och digitalt skydd är väl avvägt i den nya europeiska strategin för ett bättre internet för barn (BIK+).

    grafik av barn som använder bärbar dator i förgrunden, tonåring i bakgrunden med mobiltelefon

Den nya strategin för ett bättre internet för barn (BIK+), som antogs den 11 maj 2022, kommer att säkerställa att barn skyddas, respekteras och bemyndigas online i det nya digitala decenniet, i linje med de europeiska digitala principerna. En barnvänlig version av BIK±strategin kommer snart att finnas tillgänglig. Denna nya strategi bygger på den första europeiska strategin för ett bättre internet för barn (BIK).  Eftersom mycket har förändrats tekniskt och i EU-lagstiftningen sedan 2012 finns det ett kompendium med relevant lagstiftning.

BIK+ återspeglar bidragen från ett brett spektrum av åsikter, främst från barn. Barn kommer att delta i dess genomförande och övervakning.

Vår vision är för åldersanpassade digitala tjänster, med alla barn i Europa skyddade, bemyndigade och respekterade på nätet, och ingen lämnas på efterkälken.

BIK+, ett flaggskeppsinitiativ för Europeiska ungdomsåret 2022, föreslår åtgärder kring tre pelare:

  1. säkra digitala upplevelser för att skydda barn från skadligt och olagligt onlineinnehåll, beteende, kontakt och risker som unga konsumenter och för att förbättra deras välbefinnande online genom en säker och åldersanpassad digital miljö, skapad på ett sätt som respekterar barnens bästa.
  2. digital egenmakt så att alla barn, även de som befinner sig i utsatta situationer, förvärvar de färdigheter och den kompetens som krävs för att kunna göra välgrundade val och uttrycka sig i onlinemiljön på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
  3. aktivt deltagande, med respekt för barn genom att ge dem inflytande i den digitala miljön, med fler barnledda aktiviteter för att främja innovativa och kreativa säkra digitala upplevelser.

Inom ramen för BIK+ kommer portalen för bättre internet för barn att fortsätta att tillhandahålla en mängd resurser och bästa praxis, i samarbete med EU:s samfinansierade nätverk av centrum för säkrare internet i medlemsstaterna, som når ut till barn, föräldrar och lärare.

En EU-kodex om åldersanpassad utformning, arbete för att standardisera åldersförsäkring och ålderskontroll i Europa, stöd för snabb bedömning av olagligt och skadligt innehåll och säkerställande av 116 111-numret erbjuder hjälp till offer för nätmobbning. Detta är bara några av de nya initiativen för att tillhandahålla konkreta lösningar för en bättre och hälsosam användning av internet för barn och ungdomar. Samarbete och stöd från näringslivet och medlemsstaterna är avgörande för att förverkliga dessa planer.

Ungdomars deltagande är fortfarande en prioriterad fråga. BIK+ stöder barns aktiva deltagande och respekterar deras åsikter genom att till exempel organisera en barnledd utvärdering av BIK±strategin vartannat år, öka peer-to-peer-aktiviteterna på nationell, regional och lokal nivå och förvänta sig att industrin ska konsultera sina unga användare.

Den nya strategin kommer att fortsätta att ligga till grund för den politiska utvecklingen i EU:s medlemsstater. Kommissionen kommer att fortsätta att utbyta erfarenheter, sakkunskap och värderingar med internationella organisationer och partner och stödja en gemensam strategi för digitala rättigheter för barn över hela världen.

BIK+ är den digitala delen av EU:s övergripande strategi för barnets rättigheter från 2021.

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Digitala rättigheter och principer: en digital omställning för EU-medborgarna

Kommissionen välkomnar den överenskommelse som nåddes i går med Europaparlamentet och rådet om den europeiska förklaringen om digitala rättigheter och principer. I förklaringen, som lades fram i januari, fastställs en tydlig referenspunkt för den typ av människocentrerad digital omvandling som EU främjar och försvarar, både hemma och utomlands.

Läs mer

Översikt

Skapa ett bättre internet för barn

Strategin för ett bättre internet för barn tillhandahåller åtgärder för att stärka ungdomar när de utforskar den digitala världen.

Se också

Säkrare Internet Forum

Forumet för ett säkrare internet är den viktigaste årliga internationella konferensen om barnsäkerhet på nätet i Europa.

Säkrare internet dag

Safer Internet Day främjar en säkrare och mer ansvarsfull användning av online-teknik av barn och ungdomar runt om i världen.

Expertgrupp för säkrare internet för barn

Expertgruppen för säkrare Internet för barn bidrar till att förbättra samordningen och samarbetet mellan EU:s medlemsstater för att hålla barn säkra när de använder internet.

Säkrare Internetcenter

Centrumen för säkrare internet informerar, ger råd och hjälper barn, föräldrar, lärare och anhörigvårdare i digitala frågor och bekämpar sexuella övergrepp mot barn på nätet.