Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Sökalternativ

Träffar (132)


CALL FOR PROPOSALS |
Europeisk kvantkommunikationsinfrastruktur – EuroQCI-initiativet – arbeten

FSE Digitala åtgärder för att medfinansiera komponenterna i det markbundna stomnätet kommer att komplettera dem som utvecklas genom programmet för ett digitalt Europa och kommer att inriktas på att stödja gränsöverskridande förbindelser mellan två eller flera nationella kvantkommunikationsnät i medlemsstaterna och/eller koppla samman EuroQCI:s mark- och rymdsegment.

PRESS RELEASE |
EU använder den första kvanttekniken på sex platser i Europa

Det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (EuroHPC) har meddelat att sex anläggningar kommer att vara värdar för de första europeiska kvantdatorerna: i Tjeckien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien och Polen.