Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikacija

EU i Kanada pokrenuli digitalno partnerstvo za jačanje strateške suradnje

EU i Kanada danas su ojačali svoj odnos kao strateški partneri i partneri sličnih stavova u digitalnom području.

EU and Canada launch Digital Partnership to strengthen strategic cooperation

iStock photo Getty images plus

Na 19. sastanku na vrhu EU-a i Kanade predsjednica von der Leyen i premijer Trudeau pokrenuli su digitalno partnerstvo EU-a i Kanade. Digitalno partnerstvo EU-a i Kanade odražava zajedničku viziju digitalnog gospodarstva i društva u službi građana, u kontekstu ubrzavanja digitalne transformacije i geopolitičke nesigurnosti. EU i Kanada održavaju dugogodišnji dijalog o digitalnim pitanjima. Sada su se dogovorili da će surađivati u ključnim područjima kao što su umjetna inteligencija, sigurna međunarodna povezivost, kibersigurnost, internetske platforme, digitalni identitet i digitalne vještine.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je:

EU i Kanada dijele istu viziju digitalne budućnosti u skladu s našim demokratskim vrijednostima. Novo digitalno partnerstvo pomoći će nam da ojačamo lance opskrbe poluvodičima, povećamo suradnju u području umjetne inteligencije te sigurnu povezivost i kiberprijetnje.

Cjelokupno priopćenje za javnost