Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Savjetovanja

Mogućnosti pretraživanja

Rezultati pretraživanja (166)

Highlight


CONSULTATION |
Ciljano savjetovanje s dionicima o blažem sustavu odgovornosti na temelju članka 17. stavka 6. Direktive (EU) 2019/790

Službe Komisije pokreću ovo ciljano savjetovanje kako bi od relevantnih dionika prikupile informacije o primjeni i učincima posebnog sustava odgovornosti utvrđenog u članku 17. stavku 6. Direktive (EU) 2019/790 o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu („Direktiva o jedinstvenom digitalnom tržištu”).

CONSULTATION |
Evaluacija Akta o kibersigurnosti

Komisija je započela evaluaciju Akta o kibersigurnosti, Uredbe (EU) 2019/881, u skladu s člankom 67. te uredbe.

CONSULTATION |
Zakon o digitalnim uslugama – provođenje neovisnih revizija

Svrha je ove Delegirane uredbe utvrditi potrebna pravila za postupke, metodologiju i predloške koji se upotrebljavaju za revizije vrlo velikih internetskih platformi i vrlo velikih internetskih tražilica kako se zahtijeva Aktom o digitalnim uslugama.

CONSULTATION |
Delegirana uredba o pristupu podacima predviđena Aktom o digitalnim uslugama

Novi okvir za provjereni pristup istraživača podacima s vrlo velikih internetskih platformi i vrlo velikih tražilica ključna je mjera Akta o digitalnim uslugama kako bi se povećala transparentnost i odgovornost platformi. Komisija treba donijeti delegirane akte kako bi dodatno odredila uvjete pod kojima bi se trebala odvijati razmjena podataka i svrhe u koje se podaci mogu upotrebljavati te relevantne postupke, uzimajući u obzir prava i interese uključenih aktera i, prema potrebi, neovisne savjetodavne mehanizme.

CONSULTATION |
Poziv na očitovanje: Virtualni svijet (metaverseski)

Europska komisija razvit će viziju za virtualne svjetove u nastajanju (npr. metaraznolikost) na temelju poštovanja digitalnih prava te zakona i vrijednosti EU-a. Vaš će se doprinos uzeti u obzir pri daljnjem razvoju i usavršavanju ove inicijative.