Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Savjetovanja

Mogućnosti pretraživanja

Rezultati pretraživanja (160)


CONSULTATION |
Zakon o digitalnim uslugama – provođenje neovisnih revizija

Svrha je ove Delegirane uredbe utvrditi potrebna pravila za postupke, metodologiju i predloške koji se upotrebljavaju za revizije vrlo velikih internetskih platformi i vrlo velikih internetskih tražilica kako se zahtijeva Aktom o digitalnim uslugama.

CONSULTATION |
Delegirana uredba o pristupu podacima predviđena Aktom o digitalnim uslugama

Novi okvir za provjereni pristup istraživača podacima s vrlo velikih internetskih platformi i vrlo velikih tražilica ključna je mjera Akta o digitalnim uslugama kako bi se povećala transparentnost i odgovornost platformi. Komisija treba donijeti delegirane akte kako bi dodatno odredila uvjete pod kojima bi se trebala odvijati razmjena podataka i svrhe u koje se podaci mogu upotrebljavati te relevantne postupke, uzimajući u obzir prava i interese uključenih aktera i, prema potrebi, neovisne savjetodavne mehanizme.

CONSULTATION |
Poziv na očitovanje: Virtualni svijet (metaverseski)

Europska komisija razvit će viziju za virtualne svjetove u nastajanju (npr. metaraznolikost) na temelju poštovanja digitalnih prava te zakona i vrijednosti EU-a. Vaš će se doprinos uzeti u obzir pri daljnjem razvoju i usavršavanju ove inicijative.

CONSULTATION |
Javno savjetovanje o provedbi Akta o digitalnim tržištima

U nacrtu provedbene uredbe koji je sada dostupan za povratne informacije javnosti detaljno se navode postupovni aspekti povezani s provedbom Akta o digitalnim tržištima, kao što je pravo stranaka na saslušanje i pristup spisu, kao i elementi uključeni u obrasce za obavješćivanje.